Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  ASOCIAŢIILE DE CONSUMATORI, ÎN DREPTUL ROMÂN AL CONSUMULUI.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


2.  MODURILE GENERALE DE DOBÂNDIRE ALE BUNURILOR TEMPORALE DE CĂTRE BISERICĂ.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


3.  EXCEPŢIE A STĂRII DE NECESITATE: PLANURI PRIVATE ŞI PUBLICE DE EXCEPTIONALITATE ÎN DREPTUL ROMAN / DE L’EXCEPTION A L’ETAT D’EXCEPTION: LES REGIMES PRIVE ET PUBLIC DE L’EXCEPTIONNALITE EN DROIT ROMAIN.
          Autori: CLAUDIA-CRISTINA ŞERBAN.


4.  CODUL CIVIL EUROPEAN. RECONCILIEREA DIFERITELOR SISTEME JURIDICE / LE CODE CIVIL EUROPÉEN. LA CONCILIATION DES DIFFÉRENTS SYSTEMES JURIDIQUES.
          Autori: DANA IRINA.


5.  PRINCIPIILE DREPTULUI EUROPEAN AL CONTRACTELOR. TERMINOLOGIE / PRINCIPES DU DROIT EUROPÉEN DU CONTRAT. LA TERMINOLOGIE.
          Autori: MONICA ANCA TUDUCE.


6.  TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE - IUNIE-DECEMBRIE 2008 / THÈSES SOUTENUES - RÉSUMÉS (JUIN-DÉCEMBRE 2008).
          Autori: .


7.  ARGUMENT - COLECŢIA CULTURA JURIDICĂ.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă