Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   NULITATE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Contrar celor reţinute de prima instanţă, în sensul că, la data încheierii contractului de închiriere au fost respectate toate condiţiile cerute de lege pentru validitatea oricărei convenţii, instanţa de apel a reţinut că, dimpotrivă, la momentul încheierii acestuia lipsea o condiţie esenţială cerută de art. 948 C.civ. şi anume obiectul juridic, raportat la spaţiul ce făcea obiectul locaţiunii cu privire la care acelaşi locator încheiase un alt contract de închiriere cu termen de valabilitate până la demolarea construcţiilor.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă