Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
         
   
1.  CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE / LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE.
          Autori: .


2.  EXPERTIZA JUDICIARĂ DE GESTIUNE.
          Autori: .


3.  RĂSPUNDEREA CIVILĂ SPECIFICĂ A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCŢII.
          Autori: .


4.  RESPONSABILITATEA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI.
          Autori: .


5.  REMITERE DE DATORIE – PROBĂ (CSJ, S.CIV., DEC. 1741/ 26 SEPT. 1990).
          Autori: .


6.  RESPONSABILITATE – RĂSPUNDEREA MEDICALĂ – ACŢIUNEA VIEŢII DĂUNĂTOARE - MORAL ŞI MATERIAL - LEGĂTURI DE CAUZALITATE – PIERDEREA UNEI ŞANSE (CASS SU, HOTĂRÂREA NR. 485 DIN 28 NOIEMBRIE NR. APEL 00-11/197) / RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ MÉDICALE – ACTION DE VIE DOMMAGEABLE – PRÉJUDICES MORAL ET MATÉRIEL – LIEN DE CAUSALITÉ – PERTE D’UNE CHANCE (CASS. SU, ARRÊT N485 DU 28 NOVEMBRE POURVOI N 00-11/197).
          Autori: PAUL VASILESCU.


7.  CALE DE ATAC – PLÂNGERE ÎMPOTRIVA DISPOZIÞIEI PROCURORULUI DE NEÎNCEPERE A URMÃRIRII PENALE SAU DE NETRIMITERE ÎN JUDECATÃ.
          Autori: .


8.  EXAMEN DE JURISPRUDENŢĂ A FOSTEI COMISII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ŞI A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI PRIVIND ADMISIBILITATEA PLÂNGERILOR ÎNDREPTATE CONTRA ROMÂNIEI.
          Autori: .


9.  REVENDICARE IMOBILIARĂ ÎN SISTEM DE PUBLICITATE PRIN CĂRŢI FUNCIARE – DOUĂ CĂRŢI FUNCIARE INDIVIDUALE DESCHISE PENTRU ACELAŞI APARTAMENT .
          Autori: .


10.  ASOCIAŢIE ÎN PARTICIPAŢIUNE.
          Autori: .


11.  AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT.
          Autori: .


12.  CASARE CU TRIMITERE.
          Autori: .


13.  COMPETENŢĂ.
          Autori: .


14.  CONTRACTE ŞI OBLIGAŢII.
          Autori: .


15.  EXECUTARE SILITĂ.
          Autori: .


16.  FALIMENT.
          Autori: .


17.  FOND FUNCIAR.
          Autori: .


18.  INFRACŢIUNE CONTINUATĂ.
          Autori: .


19.  ÎNŞELĂCIUNE.
          Autori: .


20.  LITIGIU CIVIL.
          Autori: .


21.  MINORITATE.
          Autori: .


22.  NULITATE.
          Autori: .


23.  REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE.
          Autori: .


24.  SOCIETATE COMERCIALĂ.
          Autori: .


25.  SUSPENDARE CONDIŢIONATĂ.
          Autori: .


26.  TÂLHĂRIE.
          Autori: .


27.  TESTAMENT.
          Autori: .


28.  VIOL.
          Autori: .


29.  RECENZII - CURTEA DE APEL CLUJ, BULETINUL JURISPRUDENŢEI, CULEGERE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ, 2000, VOLUMUL I, ED. LUMINA LEX, BUCUREŞTI, 2001, CURTEA DE APEL CLUJ, BULETINUL JURISPRUDENŢEI, CULEGERE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ, 2000, VOLUMUL II, EDITURA LUMINA LEX, BUCUREŞTI, 2001 (448 P. + 304 P.).
          Autori: .


30.  RECENZII - DETLEF LIEBS, DREPTURILE ROMÂNILOR, ED. A 5-A, VANDENHOEK-RUPRECHT, GÖTINGEN, 1999 / DETLEF LIEBS, RÖMISCHES RECHT, ED. A 5-A, VANDENHOEK-RUPRECHT, GÖTINGEN, 1999.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă