Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   FOND FUNCIAR.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Contractele autentice de vânzare-cumpărare în litigiu au avut ca obiect exclusiv construcţii, nu şi terenul aferent, a cărui dobândire putea avea loc doar prin moştenire legală, potrivit dispoziţiilor L. 58/1974, în vigoare la acel moment. O referire expresă a părţilor la înstrăinarea terenului litigios, figurând în cuprinsul amintitelor contracte sau într-un înscris sub semnătură privată separat este, din această perspectivă, irelevantă.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă