Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   NOTE CU PRIVIRE LA IMAGINEA CROAŢIEI ŞI A CROAŢILOR LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA (1867-1914) / NOTES ON THE IMAGE OF CROATIA AND THE CROATS WITH THE ROMANIANS FROM TRANSYLVANIA (1867-1914).

Autori:  VLAD POPOVICI.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul își propune să analizeze succint modalitatea de construcție a imaginii Croației și a croaților la românii din Transilvania în perioada dualistă. Deși cetățeni ai aceluiași stat, croații au suscitat în mediile românești, și ulterior în scrisul istoric, mult mai puțin interes decât alte națiuni din Imperiu. Acest fapt se datorează atât interacțiunii directe limitate dintre cele două corpuri etnice, cât și situației politice diferite de după 1867. Alături de descrierile geografice generale, domeniul politicii, inițiativele social-culturale și imaginea de popor cu atribute marțiale au reprezentat principalele coordonate ale construcției imagologice în presa și manualele școlare românești. Imaginea este una în general pozitivă, lăsând să se întrevadă chiar un ușor sentiment de inferioritate al românilor, generat, cel mai probabil, de succesul croaților în a-și prezerva autonomia istorică, cu toate consecințele sociale și culturale rezultate din aceasta. Egalitatea între cele două națiuni este reclamată doar în domeniul militar, însă și aici cu nuanțe și tușe imagologice specifice.

Cuvinte-cheie: Croația, croați, secolul al XIX-lea, imagologie, români, Transilvania
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă