Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
         
   
1.  JEAN-PAUL BLED – PORTRAIT D’HISTORIEN.
          Autori: ANA-MARIA STAN.


2.  ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JEAN-PAUL BLED.
          Autori: ANA-MARIA STAN.


3.  SOCIETATE CIVILĂ ŞI IDENTITATE NAŢIONALĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XIX-LEA / CIVIL SOCIETY AND NATIONAL IDENTITY IN NINETEENTH-CENTURY TRANSYLVANIA.
          Autori: SORIN MITU.


4.  CONSTRUIREA GENULUI ÎN PROVERBELE ROMÂNEŞTI / ASPECTS CONCERNING THE PERCEPTION OF THE ENGLISH LIBERALISM BY THE TRANSYLVANIAN ROMANIANS DURING THE XIXth CENTURY.
          Autori: ANDREI FAUR.


5.  DE LA „GRAND TOUR” LA CĂLĂTORIILE EUROPENE ALE LUI ION CODRU DRĂGUŞANU / FROM THE GRAND TOUR TO THE EUROPEAN VOYAGES OF ION CODRU DRĂGUŞANU.
          Autori: CORNEL-DĂNUȚ MĂRCUȘ.


6.  DIE ÖSTERREICHISCHE MÜNZREFORM VON 1857-1858 UND DIE SIEBENBÜRGISCHEN “GELEGENHEITSCHRIFTEN ANLÄSSLICH DER NEUEN WÄHRUNG”. MIT BESONDERER BETRACHTUNG DER GESPRÄCHE DER BAUERN HANS UND GEORG ÜBER DAS NEUE GELD (1858) / REFORMA MONETARĂ AUSTRIACĂ DIN PERIOADA 1857-1858 ŞI „BROŞURILE TRANSILVĂNENE TIPĂRITE CU OCAZIA EMITERII NOII MONEDE”.
          Autori: PHILIPPE HENRI BLASEN.


7.  NOTE CU PRIVIRE LA IMAGINEA CROAŢIEI ŞI A CROAŢILOR LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA (1867-1914) / NOTES ON THE IMAGE OF CROATIA AND THE CROATS WITH THE ROMANIANS FROM TRANSYLVANIA (1867-1914).
          Autori: VLAD POPOVICI.


8.  ŢĂRANII LUI VASILE ALECSANDRI. IMAGINEA ŢĂRANULUI ÎN OPERA LUI VASILE ALECSANDRI / VASILE ALECSANDRI’S PEASANTS. THE PEASANT’S IMAGE IN VASILE ALECSANDRI’S WORK.
          Autori: CONSTANTIN BĂRBULESCU.


9.  CORESPONDENŢA LUI MIRCEA ELIADE CU MITROPOLITUL VASILE SUCIU / MIRCEA ELIADE’S CORRESPONDENCE WITH METROPOLITAN VASILE SUCIU.
          Autori: LUCIAN TURCU.


10.  ISTORIA BISERICII GRECO-CATOLICE ÎN PREOCUPĂRILE ISTORIOGRAFIEI ROMÂNEŞTI DUPĂ 1989. CÂTEVA CONSIDERAŢII / THE HISTORY OF THE GREEK-CATHOLIC CHURCH AS REFLECTED IN THE POST 1989 ROMANIAN HISTORIOGRAPHY. SOME CONSIDERATIONS.
          Autori: ION CÂRJA.


11.  BOOK REVIEW: OVIDIU GHITTA, THE INFANTS’ BREAD. A POST-TRIDENTINE CATECHISM FROM THE BEGINNINGS OF HABSBURG TRANSYLVANIA, PARIS: L’HARMATTAN, 2012.
          Autori: LUCIAN TURCU.


12.  BOOK REVIEW: RITA TOLOMEO (ED.), VECCHIE E NOUVE ÉLITES NELL’AREA DANUBIANO- BALCANICA DEL XIX SECOLO, SOVERIA MANNELLI: RUBBETTINO, 2011.
          Autori: ANDREI FAUR.


13.  BOOK REVIEW: NICOLETA ROMAN, „DEZNĂDĂJDUITĂ MUIERE N-AU FOST CA MINE”. FEMEI, ONOARE ŞI PĂCAT ÎN VALAHIA SECOLULUI AL XIX-LEA, BUCUREŞTI: HUMANITAS, 2016.
          Autori: ELENA BĂRBULESCU.


14.  BOOK REVIEW: IOAN STANOMIR, JUNIMISMUL ŞI PASIUNEA MODERAŢIEI, BUCUREŞTI: HUMANITAS, 2013.
          Autori: ANDREI FAUR.


15.  BOOK REVIEW: MARIUS TURDA, IDEEA DE SUPERIORITATE NAŢIONALĂ ÎN IMPERIUL AUSTRO-UNGAR. 1880-1918, CLUJ-NAPOCA: ARGONAUT, 2016.
          Autori: LUMINIȚA IGNAT-COMAN.


16.  BOOK REVIEW: FERNANDO ESPOSITO, FASCISM, AVIATION AND MYTHICAL MODERNITY, NEW YORK: PALGRAVE MACMILLAN, 2015.
          Autori: RĂZVAN CIOBANU.


17.  BOOK REVIEW: JOACHIM FEST, NOT I. MEMOIRS OF A GERMAN CHILDHOOD, NEW YORK: OTHER PRESS, 2013.
          Autori: RĂZVAN CIOBANU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă