Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   DE LA „GRAND TOUR” LA CĂLĂTORIILE EUROPENE ALE LUI ION CODRU DRĂGUŞANU / FROM THE GRAND TOUR TO THE EUROPEAN VOYAGES OF ION CODRU DRĂGUŞANU.

Autori:  CORNEL-DĂNUȚ MĂRCUȘ.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul analizează cele cinci călătorii europene realizate de Ion Codru Drăgușanu, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Itinerariile călătoriilor sunt urmărite din perspectiva informațiilor oferite de autor, dar și din cea a altor surse, care ajută la identificarea participanților la călătorie, al căror nume autorul nu îl redă, dar pe care am reușit să îi identificăm pentru prima oară. Este surprinsă practica de coordonare temporală a călătoriilor cu participarea la anumite evenimente, care devin atracții de prim rang pentru călătorul nostru. Analiza imagologică identifică imaginile transmise de autor, urmărite într-o manieră comparativă, urmărindu-se existența unor imagini similare la alți călători, europeni sau români, ceea ce devine o dovadă de transmitere a acestora. Se remarcă caracterul evolutiv al acestor imagini, de la volumul apărut în 1865, până la scrisorile publicate ulterior, în 1869 și 1879, astfel că acestea aparțin perioadei publicării, nu realizării călătoriilor. Studiul demonstrează faptul că, din punct de vedere formal, unele călătorii pot fi atribuite celei de tip „Grand Tour”, dar cele mai multe imagini ale călătoriei se raportează călătoriei romantice, în care găsim accente ale curentului realist.

Cuvinte-cheie: Ion Codru Drăgușanu, călătorii, Grand Tour, imagologie, turism, romantism
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă