Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   DAR CE ALTCEVA MAI AVEM ÎN AFARĂ DE TRUP? REFLECŢII PE MARGINEA UNUI PARADOX APARENT / WHAT ELSE DO WE HAVE BUT A BODY? REFLECTIONS ON AN APPARENT PARADOX.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Dar ce altceva mai avem în afară de trup? Reflecţii pe marginea unui paradox aparent. Articolul începe prin a evidenţia câteva aspecte referitoare la manipularea trupului în context spiritual – aşa cum au fost ele trasate de cercetători în ultimele decenii –, susţinând totodată că, în ceea ce priveşte paradigma spiritualităţii orientate asupra trupului, cazul Sfintei Ecaterina de Siena oferă un uriaş potenţial de analiză. Astfel, am urmărit diversele indicaţii bibliografice care – coroborate – dezvăluie o reprezentare contradictorie a trupului: concomitent osândit şi sursă a salvării. Integrând acest motiv în contextul mai larg al gândirii teologice şi al practicilor devoţionale ale sfintei, precum şi al ambianţei religioase din care aceasta făcea parte, am încercat să aduc lumină asupra a ceea ce pare a fi un paradox, judecând după standardele gândirii contemporane. Cu toate acestea, în Evul Mediu, trupul comporta o ambivalenţă inerentă, iar principiile corporal şi spiritual erau concepute ca o unitate inseparabilă. Din perspectiva Sfintei Ecaterina, trupul nu are înţeles prin el însuşi, ci doar în măsura în care serveşte drept mijloc prin care poate fi atins idealul mistic de contopire cu divinitatea şi reprezintă o expresie capabilă să descrie acest ideal.

Cuvinte cheie: „spiritualitate întrupată”, suferinţă răscumpărătoare, metafore corporale, îngemănarea principiilor spiritual şi corporal, idealul îndumnezeirii
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă