Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
         
   
1.  REZULTATELE CERCETĂRII SURSELOR NON-TEXTUALE ŞI RELEVANŢA LOR PENTRU STUDIEREA ECONOMIEI MENDICANTE / RESEARCH RESULTS BASED ON NON-TEXTUAL SOURCES AND THEIR INTERPRETATION FOR THE HISTORY OF MENDICANT ECONOMY.
          Autori: .


2.  NOI REZULTATE ASUPRA CERCETĂRII ECONOMIEI MENDICANTE ÎN UNGARIA MEDIEVALĂ: DISTRIBUIRE SPAŢIALĂ, CONTEXT URBAN(?) / NEW RESULTS ON THE MENDICANT ECONOMY IN MEDIEVAL HUNGARY: SPATIAL DISTRIBUTION, URBAN(?) CONTEXT.
          Autori: .


3.  CONVENTURILE MENDICANTE CA LOCURI DE GĂZDUIRE A DIETELOR ÎN UNGARIA MEDIEVALĂ. O PUNERE DE PROBLEMĂ / MENDICANT FRIARIES AS HOSTS OF DIETS IN MEDIEVAL HUNGARY A SHORT OVERVIEW.
          Autori: .


4.  DESPRE IDENTIFICAREA SPAŢIALĂ A FRANCISCANILOR DIN BRNO ŞI JIHLAVA ÎN EVUL MEDIU TÎRZIU. ANALIZA LEGĂTURII FRANCISCANILOR CU STRATURILE SOCIALE SĂRACE ÎN LUMINA REGISTRELOR DE IMPOZITE / THE QUESTION OF THE SPATIAL IDENTIFICATION OF THE BRNO AND JIHLAVA FRANCISCANS IN THE LATE MIDDLE AGES IN CONNECTION WITH THE POORER SOCIAL STRATA BASED ON THE STUDY OF TAXATION RECORDS.
          Autori: .


5.  SEMNELE EXTERIOARE ALE SĂRĂCIEI ? VIAŢA MATERIALĂ A ORDINELOR MENDICANTE ÎN EUROPA CENTRAL-RĂSĂRITEANĂ. O ANALIZĂ A SURSELOR ICONOGRAFICE ŞI ARTISTICE / SIGNES EXTÉRIEURS DE PAUVRETÉ ? LA VIE MATÉRIELLE DES ORDRES MENDIANTS EN EUROPE CENTRAL À TRAVERS LES SOURCES ICONOGRAPHIQUES ET ARTISTIQUES.
          Autori: .


6.  MEŞTEŞUGĂRITUL ÎNTR-UN CONVENT FRANCISCAN MEDIEVAL. UN ATELIER DE BRONZ DESCOPERIT ÎN CONVENTUL FRANCISCAN DE LA TÎRGU MUREŞ / CRAFTSMANSHIP IN A MEDIEVAL FRANCISCAN FRIARY. A MEDIEVAL BRONZE WORKSHOP EXCAVATED AT THE TÎRGU MUREŞ (MAROSVÁSÁRHELY) FRANCISCAN FRIARY.
          Autori: .


7.  DAR CE ALTCEVA MAI AVEM ÎN AFARĂ DE TRUP? REFLECŢII PE MARGINEA UNUI PARADOX APARENT / WHAT ELSE DO WE HAVE BUT A BODY? REFLECTIONS ON AN APPARENT PARADOX.
          Autori: .


8.  ACELE ULTIME ZILE... REFLECŢII PE MARGINEA UNUI TEXT APOCALIPTIC DIN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA / THOSE LAST DAYS... REFLECTIONS UPON AN APOCALYPTICAL TEXT FROM 18TH CENTURY TRANSYLVANIA.
          Autori: .


9.  INFORMAŢII REFERITOARE LA CIRCULAŢIA MONETARĂ ÎN COMITATUL MARAMUREŞ ÎN PERIOADA SECOLELOR XIV-XV / INFORMATION CONCERNING CURRENCY CIRCULATION IN MARAMUREŞ COUNTY DURING THE 14TH-15TH CENTURIES.
          Autori: .


10.  DOMNII ȘI INFLUENȚA LOR ASUPRA DOMENIILOR BOIEREȘTI DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVI-LEA / RULERS AND THEIR INFLUENCE ON THE BOYARS’ LANDED ESTATES IN WALLACHIA DURING THE SECOND HALF OF THE 16TH CENTURY.
          Autori: .


11.  STÂNJENUL DOMNESC. UNIFORMIZAREA MĂSURILOR ŞI CONSTITUIREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI, 1775-1831 / THE PRINCELY FATHOM. UNIFORMIZATION OF MEASURES AND STATE MAKING IN WALLACHIA, 1775-1831.
          Autori: .


12.  RECENZIE - LIDIA GROSS, BRESLE ŞI CONFRERII SAU DESPRE PIETATEA URBANĂ ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ (SECOLELE XIV-XVI), CLUJ-NAPOCA, ARGONAUT, 2014, 266 P., ISBN 978-973-190-502-8.
          Autori: .


13.  RECENZIE - CARLO BAJA GUARIENTI, IL BANDITO E IL GOVERNATORE. DOMENICO D''AMOROTTO E FRANCESCO GUICCIARDINI NELL''ETÀ DELLE GUERRE D''ITALIA, VIELLA, 2014, 235 P., ISBN 978-88-6728-208-1.
          Autori: .


14.  RECENZIE - TOLERANŢĂ, COEXISTENŢĂ, ANTAGONISM PERCEPŢII ALE DIVERSITĂŢII RELIGIOASE ÎN TRANSILVANIA, ÎNTRE REFORMĂ ŞI ILUMINISM (EDS.) JOACHIM BAHLCKE AND KONRAD GÜNDISCH, EDITURA MEGA, CLUJ-NAPOCA, 2013, 393 P., ISBN 978-606-543-353-3.
          Autori: .


15.  RECENZIE - DAVID VAN DER LINDEN, EXPERIENCING EXILE: HUGUENOT REFUGEES IN THE DUTCH REPUBLIC, 1680-1700 [POLITICS AND CULTURE IN EUROPE, 1650-1750], ASHGATE 2015, 291 P., ISBN 978-1-4724-2927-8.
          Autori: .


16.  RECENZIE - OVIDIU BOZGAN, BOGDAN MURGESCU (COORD.) - UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (1864-2014), EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, 2014, 444 P., ISBN - 978-606-16-0478-4.
          Autori: ANA-MARIA STAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă