Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   NOI REZULTATE ASUPRA CERCETĂRII ECONOMIEI MENDICANTE ÎN UNGARIA MEDIEVALĂ: DISTRIBUIRE SPAŢIALĂ, CONTEXT URBAN(?) / NEW RESULTS ON THE MENDICANT ECONOMY IN MEDIEVAL HUNGARY: SPATIAL DISTRIBUTION, URBAN(?) CONTEXT.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Noi rezultate asupra cercetării economiei mendicante în Ungaria medievală: distribuire spaţială, context urban(?) Istoriografia occidentală continuă să dezbată problematica economiei mendicante în special din perspectiva contextului urban. Cu toate acestea, diferitele ordine mendicante au adoptat strategii diverse pentru a obţine susţinerea laicilor, ceea ce înseamnă că se poate vorbi de o susţinere marcată, în ultimă analiză, de diferenţe sociale. Pentru Centrul şi Estul Europei se poate considera că Ordinul Dominican, cel al Carmeliţilor şi al Franciscanilor Conventuali au avut un accentuat profil urban, în timp ce, augustinienii eremiţi s-au distins datorită profilului lor rural. În ceea ce îi priveşte pe franciscanii observanţi este lesne sesizabilă legătura strînsă între activitatea politică, puternica susţinere regală şi succesul economic bazat pe forme mai degrabă neconvenţionale ale obţinerii de donaţii. Succesul observanţilor, neegalat de niciun alt ordin mendicant, s-a datorat şi unui scop asumat în comun de către fraţi şi elita politică şi anume stoparea expansiunii otomane. Deoarece rolul politic şi economic jucat de burghezie în Europa Occidentală a fost parţial preluat de către nobilime în spaţiul Europei Central-Răsăritene nu este surprinzător că reprezentanţii acestei categorii sociale au devenit suporterii mendicanţilor, îndeosebi ai franciscanilor. Acest specific al susţinerii Fraţilor Mendicanţi explică de ce provinciile mendicante ale Regatului maghiar au fost cele mai extinse în Centrul şi Estul Europei în perioada cuprinsă între sfîrşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XVI-lea.

Cuvinte cheie: Europa Centrală, ordine mendicante, reţea monastică, contacte sociale, economie, sistem de implantare teritorială
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă