Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   REZULTATELE CERCETĂRII SURSELOR NON-TEXTUALE ŞI RELEVANŢA LOR PENTRU STUDIEREA ECONOMIEI MENDICANTE / RESEARCH RESULTS BASED ON NON-TEXTUAL SOURCES AND THEIR INTERPRETATION FOR THE HISTORY OF MENDICANT ECONOMY.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Rezultatele cercetării surselor non-textuale şi relevanţa lor pentru studierea economiei mendicante. Acest studiu introductiv nu îşi propune să ofere o sinteză a cercetărilor existente dedicate economiei conventurilor mendicante. Principala miză este aceea de a stabili într-o manieră comparativă cîteva repere analitice derivate atît din investigaţiile istoriografiei occidentale asupra acestui subiect, cît şi din observaţiile referitoare la situaţia din Europa Central-Răsăriteană. Ca atare, scopul acestui studiu este acela de a evidenţia sursele nontextuale folosite pentru a înţelege economia conventurilor mendicante, care au fost abordările la care s-a recurs şi, în egală măsură, rezutatele la care s-a ajuns. Datorită faptului că sursele non-textuale au fost în mare parte neglijate, este esenţială formularea cîtorva subiecte de cercetare, cum ar fi: au fost Fraţii Mendicanţi percepuţi de către creştinii din Centrul si Estul Europei ca adoptînd sărăcia în mod ”voluntar”?; au jucat mendicanţii un rol important în producţia 2 Marie-Madeleine de Cevins bunurilor şi într-o economie bazată pe schimb?; oferă sursele nontextuale o imagine diferită de cea desprinsă din sursele textuale în ceea ce priveşte grupurile sociale care au susţinut conventurile mendicante?

Cuvinte cheie: Europa Centrală, conventuri mendicante, economie, sărăcie, arheologie, surse non-textuale
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă