Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
  Articol:   NOI PROVOCĂRI PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRĂINE: INIŢIATIVE ALE CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND IMPLEMEN-TAREA UNUI PORTOFOLIO LINGVISTIC EUROPEAN.

Autori:  SILVIA IRIMIEA.
 
       
         
  Rezumat:  New Challenges for the FLT: Initiatives of the Council of Ministers regarding the Implementation of a European Language Portofolio. În cadrul Anului European al Limbilor Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a solicitat guvernelor statelor participante să încurajeze dezvoltarea şi utilizarea unui document personal numit Portofoliu Lingvistic European (European Language Portofolio) în toate domeniile educaţionale. Acest document urmează să sintetizeze şi să înregistreze calificările lingvistice împreună cu alte experienţe culturale, să fie recunoscut în toate ţările europene şi ca atare să contribuie la ameliorarea calitativă şi cantitativă a procesului de învăţare a limbilor străine. Elaborarea Portofoliului urmăreşte de asemenea internaţionalizarea, uniformizarea, standardizarea, armonizarea pregătirii profesionale, lingvistice şi a evaluării rezultatelor acestui demers.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă