Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
         
   
1.  PROBLEME DE REGIONARE GEOGRAFICĂ A DEPRESIUNII TRANSILVANIEI.
          Autori: GRIGOR P. POP.


2.  DEFILEUL CRIŞULUI NEGRU – ASPECTE GEOMORFOLOGICE CU IMPLICAŢII ÎN AMENAJARE .
          Autori: RODICA PETREA, LUMINIŢA PÂLE.


3.  FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE ÎN SPAŢIUL DE TRANZIENŢĂ BANATO-CRIŞAN.
          Autori: FL. MOLDOVAN, R. RUSU.


4.  ASPECTE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ A ORAŞELOR DIN JUDEŢUL CLUJ.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, R. POP.


5.  BIODIVERSITATEA CA O COMPONENTĂ A MĂSURĂTORILOR PEISAJULUI.
          Autori: A.S. BĂDĂRĂU, ŞT. DEZSI.


6.  FACTORUL ANTROPIC ŞI IMPLICAŢIILE SALE ÎN PEISAJUL GEOGRAFIC AL CULOARULUI MUREŞULUI (SECTORUL DEVA-ZAM).
          Autori: M. ONCU, I. FODOREAN, SOFIA TABUIA, I. RUS.


7.  INFORMAŢIA STATISTICĂ �N SPRIJINUL DEZVOLTĂRII LOCALE ŞI REGIONALE.
          Autori: V. ZOTIC, V. SURD.


8.  ROMÂNII DIN UNGARIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX. ABORDARE GEOGRAFICĂ.
          Autori: .


9.  CÂTEVA ASPECTE PRIVIND STRUCTURA CONFESIONALĂ A ORAŞULUI CLUJ-NAPOCA .
          Autori: E. NAGY.


10.  DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A AŞEZĂRILOR ÎN DEPRESIUNEA ALMAŞ-AGRIJ.
          Autori: ANGELICA PUŞCAŞ, L. NICOARĂ.


11.  INFLUENŢA FACTORILOR GEOGRAFICI ASUPRA DEZVOLTĂRII HABITATULUI ÎN BAZINUL VĂII ŞIMIŞNA .
          Autori: C. CIUREAN.


12.  REŢEAUA DE AŞEZĂRI DIN ZONA CIUCULUI, ÎN JUDEŢUL HARGHITA.
          Autori: A. HORVÁTH.


13.  IMPLICAŢIILE SOCIALE ŞI ENVIRON-MENTALE ALE ACTIVITĂŢILOR INDUSTRIALE ÎN ARIA COPŞA MICĂ.
          Autori: N. BACIU, M. TĂTAR.


14.  DIMENSIUNI SPAŢIAL-GEOGRAFICE ALE AMENAJĂRILOR ÎN TURISMUL RURAL DIN REGIUNEA CARPATICĂ.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


15.  TRAFICUL TURISTIC INTERNATIONAL / LA CIRCULATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


16.  TURISMUL RURAL ÎN ROMÂNIA - ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE (II) .
          Autori: J. BENEDEK, ŞT. DEZSI.


17.  BILET PENTRU CĂLĂTORIE? CĂILE FERATE ŞI TURISMUL ÎN REGATUL UNIT.
          Autori: R. RUSU.


18.  EVOLUŢIA TURISMULUI ÎN STAŢIUNEA BĂILE TUŞNAD .
          Autori: A. HORVÁTH.


19.  RESURSELE DE ATRACTIVITATE TURISTICĂ MOD DE ABORDARE.
          Autori: M. ILIEŞ, GABRIELA ILIEŞ.


20.  STAREA TEORETICĂ A NOŢIUNII DE RISC GEOGRAFIC - DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE -.
          Autori: C.C. POP.


21.  NOI PROVOCĂRI PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRĂINE: INIŢIATIVE ALE CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND IMPLEMEN-TAREA UNUI PORTOFOLIO LINGVISTIC EUROPEAN.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


22.  RECENZII: CH.. BARROV, EVALUAREA IMPACTULUI SOCIETĂŢII UMANE ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU EXISTENTE.
          Autori: .


23.  RECENZII: D. STANNERS, PH. BOURDEAU, MEDIUL EUROPEI. EVALUARE LA DOBRIS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă