Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   EDUCAŢIA INCLUZIVĂ / L`ÉDUCATION INCLUSIVE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: INCLUSIVE EDUCATION / L’ÉDUCATION INCLUSIVE

Educaţia Incluzivă. Articolul abordează tema privitoare la integrarea socio-profesională a copiilor cu c.e.s. Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea integrării copiilor cu dizabilităţi in viaţa şcolară şi socială. Educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil de asigurarea dreptului la educaţie a tuturor copiilor, fără nicio discriminare şi, mai ales, de asigurarea unei educaţii de calitate. Prezenţa unor astfel de copii in colectivul clasei solicită efort crescut din partea dascălului sub toate aspectele : pregătirea pentru lecţii, pentru activităţi extraşcolare, atitudinea faţă de toţi elevii clasei. Cadrul didactic trebuie să ofere elevului cu c.e.s. tratarea individuală de care are nevoie in toate etapele lecţiei, pentru ca acesta să recupereze neajunsurile, să valorifice in mod compensatoriu potenţialul sănătos, să nu neglijeze ceilalţi elevi ai clasei. Educaţia incluzivă va permite copilului cu c.e.s. să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu copii valizi, să dobândească abilităţi indispensabile unei vieţi normale.

Cuvinte cheie: copii cu nevoi specifice, activităţi extraşcolare, educaţie incluzivă.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă