STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA

- Revista este inclusă în prestigioase baze de date internaționale. SCOPUS, ERIHPLUS, CEEOL, ATLA,
EBSCO etc.și peste 20 de cataloage internaționale
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament și comenzi.
- Creșterea numărului de articole cu autori străini ( în prezent avem autori din 8 țări.)
- Vizibilitatea edițiilor în format electronic.
- Creșterea calității grafice a revistelor tipărite.

 

Cand citati revista, va rugam sa folositi abreviatia: Studia UBB Theol. Ref. Transylv.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se trimit în format electronic la adresele: studia@rt.ubbcluj.ro sau studiatrt@gmail.com, respectând formatul și termenul de apariție al numerelor viitoare.
Nu este permis ca articolele să fi fost publicate anterior sau să fie trimise spre publicare cât timp se află în procesul de recenzare pentru a fi incluse în Studia UBB Theol. Ref. Transylv., deși se admite depunerea acestora pe un server pentru preprint-uri (pre-publicații). Articolele rezultate din lucrări prezentate în cadrul conferințelor nu pot fi trimise spre publicare decât dacă acestea au apărut anterior într-o revistă cu proces de recenzare peer review, ca parte a manifestărilor conferinței.
Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă științifică. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor și despre sugestiile făcute de către recenzori. Termenul de referare a unui articol, din momentul trimiterii către referenți, este de aproximativ două săptămâni. Toate articolele sunt analizate independent de cel puțin doi referenți, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conținutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial (în lunile iunie şi decembrie).

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Theol. Ref. Transylv. este programată după cum urmează:

- 1 februarie pentru numărul 1,
- 1 septembrie pentru numărul 2.

Numere apărute
Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia UBB Theol. Ref. Transylv. apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Selectați seria THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA, apoi apăsați SORT. Pentru a vizualiza cuprinsul fiecărui volum, puteți accesa linkul [contents...]. Pentru a descărca versiunea pdf completă a volumului, accesați [full text]. Pentru a vizualiza rezumatul și cuvintele cheie ale fiecărui articol și descărca fișierul pdf individual, faceți clic pe fiecare titlu din cuprins. Dând clic pe numele autorului, veți afla afilierea instituțională, adresa de e-mail și articolele publicate în Studia UBB.]

Sumarul fascicolelor publicate în ultimii 10 ani (2001 – 2011) şi
Rezumatul articolelor publicate în ultimii 4 ani (2008 - 2011)
sunt traduse în limba română pe pagina web în limba română:
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php)
şi engleză sau alte limbi de circulaţie internaţională (pe pagina web în limba engleză:
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php).

Informații referitoare la copyright:
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theol. Ref. Transylv., excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: autorii pot folosi materialul oricum doresc, atâta timp cât acesta corespunde termenilor NC ND ai licenței. Autorii au toate drepturile de reutilizare conform licenței de mai jos.