STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA

STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA PREZENT


Revista publică articole de Teologie Ortodoxă (biblică, istorică, practică, sistematică etc.), dar suntem deschişi la orice altă contribuţie care presupune o trimitere la Teologie.

Structura revistei este articulată pe studii şi articole, prezentări de cărţi şi recenzii, grupate pe domenii. O parte semnificativă din articole sunt publicate în limbi de circulaţie internaţională. Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, patrologie, cateheză, artă creştină, filozofie religioasă, istoria Bisericii etc.), dar şi studii interdisciplinare. Urmând exemplul unor prestigioase reviste de specialitate, găzduim în paginile revistei noastre deopotrivă prezentarea şi recenzarea unor publicaţii din domeniul teologiei.

Section Policies:

Biblical Theology:

Open Submissions Indexed
Peer Reviewed

Historical Theology:
Open Submissions Indexed
Peer Reviewed

Systematic Theology:
Open Submissions Indexed
Peer Reviewed

Theology and Philosophy:
Open Submissions Indexed
Peer Reviewed

Practical Theology:
Open Submissions Indexed
Peer Reviewed

Book Reviews:
Open Submissions Indexed
Peer Reviewed


Revista noastră este indexată în baza de date a Central and Eastern European Online Library Germania, Ulrich's Periodicals Directory - Ulrich's (TM) Serials Solutions - ProQuest şi EBSCOhost Online Research Databases, dar şi într-o serie de cataloage internaţionale, cum ar fi: ViFaOst, Hollis Catalog (Harvard University), Catalogue of Periodicals of Suweco, CIB Centro inter-bibliotecario Università di Bologna.

Pentru a spori vizibilitatea revistei noastre, găzduim pe site cuprinsul numerelor din ultimii ani (1999 - prezent), rezumatele şi cuvintele cheie ale articolelor, acestea putând fi descărcate integral accesând bazele de date amintite anterior.

Ne face plăcere să vă informăm că, începând cu numărul 1/ 2015,
SUBBTO are statutul de ‚Open Access’:

http://studia.ubbcluj.ro/serii/th_orth/open_access_en.html