STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS

ISTORIC STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS

 

Revista Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Graeco-Catholica Varadiensis apare din 1999 ca publicaţie a Departamentului din Oradea a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Din acest an revista a apărut cu regularitate, două numere anual (iunie, decembrie), şi încearcă să răspundă la provocările contemporane din lumea teologică, istorică şi filosofică. Exploatarea izvoarelor, analiza profundă a chestiunilor disputate şi rigoarea ştiinţifică au orientat preocupările autorilor către o deschidere novatoare. Pentru depăşirea handicapului serios cauzat de totalitarism, cu efecte ce vor fi resimţite încă mult timp, colectivul de redacţie a avut în vedere şi promovarea tinerilor cercetători cu stagii de pregătire în străinătate.  Aşadar, revista oferă spaţiu de afirmare tuturor tinerilor dornici să publice rezultatele cercetărilor lor.


Calitativ, revista a urmat o pantă ascendentă, lucru evidenţiat prin creşterea numărului colaboratorilor externi, difuzarea în străinătate cât şi publicarea articolelor în limbi de circulaţie internaţională. De asemenea, în paginile revistei au publicat şi autori români consacraţi în domeniul lor de cercetare. Menţionăm aici prof. univ. dr. Vasile Muscă, prof. univ. dr. Corneliu Crăciun sau prof. univ. dr. Blaga Mihoc.

1200