STUDIA UBB PHILOSOPHIA

PREZENT STUDIA UBB PHILOSOPHIA

Începând din anul 2004, redacţia Studia UBB Philosophia pune în practică un plan de creştere a calităţii publicaţiei şi de sporire a prestigiului ei deja recunoscut pe plan naţional, având ca obiectiv final înscrierea în baza de date ISI Philadelphia. Măsurile privesc următoarele aspecte:

  • Alcătuirea unui comitet de redacţie dinamic, din care să facă parte tineri cercetători din UBB, posesori ai unui doctorat şi care doresc să se implice mai mult în munca redacţională de echipă. La aceştia se vor adăuga cercetători din străinătate, de asemenea capabili să se implice în realizarea revistei în mod concret, iar nu onorific. Stabilirea unei discipline redacţionale stricte.
  • Formarea unui consiliu editorial care să conţină nume cu rezonanţă din ţară şi din străinătate.
  • Trecerea la sistemul peer review (începând cu nr. 1/2005)
  • Îmbunătăţirea formei grafice a revistei (începând cu nr. 1/2005)
  • Publicarea materialelor doar în limbi de circulaţie internaţională (începând cu nr. 2/2005).
  • Deschiderea unei pagini web a revistei (iarna 2005)
  • Lărgirea schimburilor cu publicaţii de specialitate din străinătate şi intrarea pe piaţa revistelor academice de profil din străinătate pe bază de abonamente şi comenzi.

 

Numere apărute

http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php;
ultimele aparitii: http://studia.ubbcluj.ro/serii/philosophia/open_access_en.html

Articolele pot fi downloadate online gratuit şi prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com.