STUDIA PHILOLOGIA

SCOP ȘI OBIECTIVE

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia articulează și întreține dialogul academic internațional în domeniul științelor umaniste, publicând lucrări originale din următoarele subdomenii: studii literare, istorie și teorie literară, literatură comparată, studii culturale, studii de gen, digital humanities, ecocritică, studii de lingvistică teoretică și aplicată, semiotică, pragmatică, traductologie, didactica limbilor (străine).

Toate articolele, recenziile de cărți și interviurile publicate sunt în ambele formate (tipărit și online) și oferite spre lectură, în regim liber, unui public cititor format din: cadre universitare, cercetători, studenți la nivel licență, master și doctorat, membri ai unor diferite asociații profesionale etc.

Revista își propune să:

 • promoveze și disemineze rezultatele cercetării originale și inovatoare;
  expună o gamă largă, interdisciplinară de tendințe teoretice în științele umaniste;
 • crească vizibilitatea articolelor pe care le publică prin includerea acestora în cele mai prestigioase baze
  de date internaționale și cataloage de biblioteci;
 • ofere replici originale și convingătoare la tendințele actuale din domeniile mai sus menționate;
 • propună o reevaluare critică a autorilor, lucrărilor și teoriilor clasice;
 • încurajeze schimbul de idei, perspective și reflecții asupra problemelor socioculturale actuale, cu
  relevanță la nivel global;
 • includă explorări ale domeniilor de nișă din sfera științelor umaniste;
 • găzduiască dezbateri de ultimă oră pe marginea unor diverse subiecte și tendințe relevante;
 • ofere perspective radical noi și să preîntâmpine schimbările de paradigmă.