STUDIA PHILOLOGIA

PREZENT STUDIA PHILOLOGIA

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia este o publicație trimestrială (cu apariție în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie), supusă unei politici de acces liber și unui proces de evaluare colegială dublu anonimă. Revista este indexată în principalele baze de date naționale (SCIPIO, Diacronia) și internaționale (Web of Science - Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, Index Copernicus, EBSCO, PROQUEST, CEEOL, Gale MLA), regăsindu-se, de asemenea, și în diverse cataloage internaționale. Revista ocupă poziția superioară în clasamentul Consiliului Național al Cercetării Științifice din România (Categoria A).

Începând din septembrie 2021, Studia Universitatis Babe-Bolyai Philologia este o revistă cu acces liber.
Cititorii și instituțiile nu vor fi taxați pentru accesarea (citirea, descărcarea, copierea, distribuirea, tipărirea pentru cercetare) a articolelor integrale. Publicarea revistei este finanțată de Facultatea de Litere și / sau prin granturi instituționale de cercetare. Există, de asemenea, o versiune tipărită a revistei (ISSN 1220-0484).

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia nu va plăti autorului nicio taxă pentru transferul dreptului de autor asupra articolului publicat.

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia nu percepe autorilor nicio taxă de publicare.


Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia nu oferă spațiu pentru publicitate.

Articolele sunt publicate în condițiile unei licențe Creative Commons care permite, fără costuri, utilizarea, distribuirea și reproducerea pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată în mod corespunzător.