STUDIA NEGOTIA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA NEGOTIA

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Scopul revistei Studia Universitatis Babes-Bolyai Negotia este de a promova rezultatele cercetărilor din toate domeniile legate de administrarea afacerilor.

Revista doreşte  de asemenea să servească  drept o platformă care invită antreprenorii, managerii, mediul academic şi cercetătorii la  schimbul de informaţii, cunoştinţe şi experienţe în domeniul de interes anterior precizat.

Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+.

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Negotia.


Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright:

Acceptare
Articolele se vor trimite doar în format electronic, la adresa: cornelia.pop@tbs.ubbcluj.ro, respectand termenul de predare anunţat.
Lucrările care nu respectă formatul vor fi în mod automat respinse.
Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă ştiinţifică.
Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către recenzori. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

 

Studia UBB Negotia has a preliminary screening for plagiarism for all submitted papers.

For the plagiarism screening Studia UBB Negotia uses Plagiarism Software:

https://www.plagiarismsoftware.net/ and QueText http://www.quetext.com/.
Studia UBB Negotia requires for all submitted papers the following Plagiaris statement to be completed and signed by the corresponding author.

PLAGIARISM STATEMENT

(to be signed by the corresponding author when submitting the paper)

Plagiarism (unacknowledged borrowed ideas and unacknowledged quotation) is an offence and carries the rejection of the paper while the author(s) will be included on a scrutiny list.

I declare that, apart from properly referenced ideas and quotations, the present paper (with the title ------------) is my own work/our group work and contains no plagiarism.

The paper has not been submitted previously to any other journal for review and/or publication.

An earlier version of the paper is available on line at:

Corresponding author name:

Date:

Signature:

Termene limită

Revista apare trimestrial, după cum urmează:

- volumul 1/ 2014 – Ianuarie – Martie 2014;
- volumul 2/ 2014 – Aprilie – Iunie 2014;
- volumul 3/ 2014 – Iulie – Septembrie 2014;
- volumul 4/ 2014 – Octombrie – Decembrie 2014.

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Negotia se poate face pe tot parcursul anului.
Autorii pot depune articole în limbile engleză sau franceză.Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate către Studia Universitatis Babeș-Bolyai Negotia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.