STUDIA NEGOTIA
 
RECENZARE
   
         
   
  DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE  
           
  Articolele sunt recenzate de către 2 recenzori din afara Universităţii Babeş-Bolyai, care completează un formular de recenzie standard. Sugestiile acestora sunt trimise autorului, pentru eventuale modificări. Recenzorii nu cunosc numele autorului, la fel cum autorul nu cunoaşte numele recenzorilor (double blind review system).  
           
           
 

Ghid de evaluare a articolelor pentru Studia UBB. Negotia

            Vă rugăm să evaluaţi articolul primit/ articolele primite pentru recenzare folosind următorul formular:

 

Aspecte ce trebuie evaluate

Notă/ punctaj

1

Titlul, abstract-ul/ rezumatul şi conţinutul articolului sunt corelate

 

2

Abstract-ul reprezintă o prezentare concisă a conţinutului articolului şi (dacă se consideră necesar) a concluziilor

 

3

Concluziile se înscriu pe aceeaşi linie ca şi temele/ problemele anunţate în titlu, abstract şi abordate în conţinutul articolului

 

4

Articolul conţine o bună trecere în revistă a literaturii de specialitate în domeniul de cercetare abordat

 

5

Contribuţia articolului la domeniul de cercetare „business administration and business economics” este importantă şi/ sau originală prin temele/ problemele luate în dezbatere

 

6

Informaţiile utilizate pentru cercetarea realizată provin din surse verificabile – fie că sunt scrise sau diverse baze de date

 

7

S-a realizat o bună prezentare a metodei de cercetare, în concordanţă cu tema aleasă

 

8

Se recomandă utilizarea unor studii/ articole recente de la care să se plece în cercetarea întreprinsă

 

9

Limbajul folosit este unul de nivel academic, care să evite cât mai mult posibil greşelile gramaticale.

 

 

Nota medie/ Punctaj mediu (medie aritmetică simplă)

 

Observaţii:

 

 

 

 

 

            Sunteţi rugaţi să daţi un punctaj între 1 (cel mai scăzut nivel) şi 5 (cel mai ridicat nivel) pentru fiecare dintre cele 9 aspecte care trebuie evaluate. Se pot utiliza punctaje de tipul 3.25, 4.75; modificarea minimă admisă este de 0.25 puncte).
Dacă se consideră că este necesar să se facă mai multe observaţii detaliate, marcaţi respectiva căsuţă cu X şi continuaţi cu observaţiile mai jos (maxim 3 pagini).

            Articolul va fi evaluat după cum urmează:

Nivel de acceptare

Nota medie/ punctaj mediu

Acceptat aşa cum a fost trimis pentru evaluare

4.01 - 5

Acceptat cu modificări minore

3.01 - 4

Acceptat, dar numai după realizarea modificărilor indicate de către recenzor

2.01 - 3

Respins

1 - 2

Nume                                                                                                             Data