STUDIA MATHEMATICA

ISTORIC STUDIA MATHEMATICA

Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematica este un mediu de publicare pentru lucrări de cercetare originale valoroase in matematică. Articolele propuse spre publicare sunt considerate pe baza originalităţii, semnificaţiei şi ariei de interes. Pentru a fi acceptate, articolele trebuie să fie remarcabile în domeniul lor. Articolele sunt evaluate de doi referenţi independenţi. Contribuţiile trebuie să se conformeze practicilor general acceptate pentru redactarea articolelor ştiinţifice relativ la organizarea lucrării şi stilul redactării.

Revista publică lucrări din următoarele domenii ale matematicii:

- Algebră
- Funcţii reale
- Teoria geometrica a functiilor
- Teoria operatorilor neliniari si aplicatii
- Analiza functionala, Teoria optimizarii
- Programare matematică
- Teoria interpolării
- Teoria Aproximarii
- Modele matematice în mecanica
- Modele matematice în astronomie
- Modele matematice în economie