STUDIA HISTORIA ARTIUM

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA HISTORIA ARTIUM

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Revista a fost şi este o poartă deschisă celor mai buni specialişti ca şi celor mai promiţători dintre tinerii cercetători din domeniul istoriei artei. Redacţia este susţinută de către foşti şi actuali membri ai catedrei de istoria artei din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. Ea vine să sprijine dezvoltarea unei discipline desfiinţată în anii dicaturii comuniste, fiind absolut necesară consolidării analizei şi sintezei patrimoniului artistic naţional cu contribuţii din ţară şi străinătate, patrimoniu care suntem convinşi că va reveni în prim planul atenţiei interne şi europene (şi nu numai) în anii ce vor urma.

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Historia Artium.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite, însoţite de un CD, la adresa:

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia Artium
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
Str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania


sau prin e-mail la:

Conf. dr. GHEORGHE MÂNDRESCU, Universitatea "Babeş-Bolyai"
E-mail: isir.cluj@gmail.com

respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei [Instructions]. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare anual, în luna decembrie.

Aici găsiţi fiecare număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia Artium apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele se regăsesc online şi pe platforma Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com.

Depunerea articolelor pentru numarul Studia UBB Historia Artium se face până la începutul lunii septembrie.Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia Artium, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

1200