STUDIA HISTORIA ARTIUM

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA HISTORIA ARTIUM

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Revista a fost şi este o poartă deschisă celor mai buni specialişti ca şi celor mai promiţători dintre tinerii cercetători din domeniul istoriei artei. Redacţia este susţinută de către foşti şi actuali membri ai catedrei de istoria artei din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. Ea vine să sprijine dezvoltarea unei discipline desfiinţată în anii dicaturii comuniste, fiind absolut necesară consolidării analizei şi sintezei patrimoniului artistic naţional cu contribuţii din ţară şi străinătate, patrimoniu care suntem convinşi că va reveni în prim planul atenţiei interne şi europene (şi nu numai) în anii ce vor urma.

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Historia Artium.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Prin trimiterea unei lucrări pentru evaluare și publicare în revista noastră, autorii confirmă și acceptă implicit că lucrarea lor este o lucrare originală, nu a fost publicată înainte, că tot materialul protejat prin drepturi de autor folosit în lucrare este recunoscut în mod corespunzător.

Trimitere:

Articole
Articolele bazate pe cercetări prezentate la conferințe sau orice versiuni revizuite ale acestora pot fi trimise revistei numai dacă nu au fost trimise pentru publicare în actele conferinței.

Articolele publicate în Studia UBB Historia Artium pot fi publicate ulterior în orice alte reviste și pot fi incluse în cărțile ulterioare scrise de autor, în limba originală sau în traducere, cu condiția citării Studia UBB Historia Artium. Articolele trebuie trimise revistei de către înșiși autorii.

Prin trimiterea unui manuscris către Studia UBB Historia Artium, autorii recunosc că acesta reprezintă versiunea finală și sunt de acord să fie revizuit pentru publicare. Autorii poartă responsabilitatea exclusivă pentru conținutul articolelor lor pe parcursul procesului de revizuire.
Studia UBB Historia Artium nu va accepta trimiteri multiple ale aceluiași autor pentru același număr.

Revista are o politică de double-blind peer review. Articolele care trec de verificări, de selecția editorială inițială, intră în procesul de evaluare conform căruia autorii vor primi două rapoarte de evaluare pentru materialul trimis. Pe baza recomandărilor referenților, editorii iau decizia dacă acceptă sau resping articolul. În cazul articolelor cu mai multor autori, doar autorul corespondent va primi aceste rapoarte. Autorii sunt sfătuiți să includă datele lor de identificare atunci când trimit un manuscris; este datoria editorului și/sau a redactorului unui număr cu tematică specială să anonimizeze materialele în timp ce se ocupă de procesul de evaluare. Trimiterile care includ materiale calomnioase, discriminatorii sau ilegale nu vor fi acceptate.

Recenzii de cărți și interviuri
Pe lângă studii de cercetare, Studia UBB Historia Artium publică recenzii de cărți, recenzii ale expozițiilor, precum și interviuri și personalități de profil din domeniul mai larg al istoriei artei, studiilor patrimoniului și culturii vizuale. Revista primește atât recenzii de cărți comandate, cât și nesolicitate, care vizează domeniile sale de interes. Recenziile de cărți și expoziții ar trebui să aibă în jur de 1.000-1.500 de cuvinte și să ia în considerare numai lucrările relevante publicate în ultimii 5 ani sau expozițiile deschise în anul calendaristic anterior și curent. Mărimea și structura interviurilor sau profilurilor vor fi discutate cu editorul.

Lista de verificare a trimiterii

După pregătirea manuscrisului, asigurați-vă că trimiteți toate următoarele documente la adresa de e-mail Studia UBB Historia: historiaartium.studia@ubbcluj.ro:

-Acord de publicare completat și semnat;
-Formular de atribuire a drepturilor de autor completat și semnat;
-Articolul sau recenzia în format Word, urmând ghidul INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI.

Aparitii
Revista apare anual, în luna decembrie. Depunerea articolelor se face până la începutul lunii septembrie.

Aici găsiţi fiecare număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia Artium apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele se regăsesc online şi pe platforma Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com.
Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia Artium, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.