STUDIA HISTORIA ARTIUM

DESPRE NOI

 

Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia Artium apare, începând cu anul 2008, ca serie a prestigioasei publicații Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Editată sub auspiciile Facultății de Istorie și Filosofie, revista se adresează atât mediului academic, cât și unui public mai larg larg, interesat de istoria artei, de patrimoniu artistic și cultural, de pulsul fenomenului artistic contemporan, a practicilor curatoriale sau de dinamica pieței de artă din Transilvania, din spațiul românesc și din arealul est-central european în general. Fiecare număr al revistei va conține articole de specialitate, un profil sau un interviu cu o personalitate marcantă în domeniu, precum și o rubrică consistentă de recenzii și prezentări de expoziții. Prin formatul ales, publicația se dorește a fi o platformă de discuție și totodată o punte de legătură între istoriografiile și realitățile artistice locale și cele naționale, între cele românești și cele central-est europene. Publicarea materialelor exclusiv în limba engleză, în urma unui atent proces de peer-reviewing, și atragerea unor colaboratori permanenți din țară și din străinătate vor contribui decisiv în acest sens.


Menținând un standard profesional ridicat și, pe cât posibil, sincron cu cele mai recente tendințe din literatura de specialitate, revista își propune să atragă contribuții ale unor specialiști consacrați, dar și pe cele ale cercetătorilor la început de drum sau ale doctoranzilor în stagiu. Decupajul cronologic acoperit este unul amplu, de la monumente antice, la fenomene artistice contemporane, cu accent pe arta din spațiul românesc, integrată contextului regional și european mai larg. Diversitatea tematică și abordările interdisciplinare sunt încurajate.

Revista este indexată în baze de date internaționale (CEEOL, EBSCO, ProQuest, ANVUR, BASE) și, începând cu anul 2021, are statut de Open Acces Journal. Frecvența de apariție a revistei este anuală. Condițiile și termenii editării sunt în conformitate cu cerințele publicației Studia Universitatis Babeș-Bolyai.