STUDIA HISTORIA ARTIUM

PREZENT STUDIA HISTORIA ARTIUM

 

Revista a fost şi este o poartă deschisă celor mai buni specialişti ca şi celor mai promiţători dintre tinerii cercetători din domeniul istoriei artei. Redacţia este susţinută de către foşti şi actuali membri ai catedrei de istoria artei din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. Ea vine să sprijine dezvoltarea unei discipline desfiinţată în anii dicaturii comuniste, fiind absolut necesară consolidării analizei şi sintezei patrimoniului artistic naţional cu contribuţii din ţară şi străinătate, patrimoniu care suntem convinşi că va reveni în prim planul atenţiei interne şi europene (şi nu numai) în anii ce vor urma.

 

Numere apărute
Aici găsiţi fiecare număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia Artium apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele se regăsesc online şi pe platforma Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com, articolele din perioada 1996 - 2007 la seria Historia, iar din 2008 - prezent la seria Historia Artium.

Sumarul fascicolelor publicate (2008- 2011) şi Rezumatul articolelor publicate în ultimii 4 ani (2008-2011) sunt traduse în limba română – pe pagina de web în limba română: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php şi engleză sau alte limbi de circulaţie internaţională – pe pagina de web în limba engleză: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php.

 

1200