STUDIA HISTORIA ARTIUM

ISTORIC STUDIA HISTORIA ARTIUM

 

Numărul 3 din Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia a fost numărul dedicat domeniului Istoria artei şi a debutat in anul 1996. În paginile sale au publicat reputaţi istorici de artă, istorici, filosofi, oameni de cultură dar şi tineri cercetători din ţară şi din străinătate atât în limba română cât şi în limbi de circulaţie internaţională. Începând cu  anul 2002 s-au publicat şi lucrări în limbi de circulaţie internaţională.

Începând cu anul 2008 numărul 3 din Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia a devenit autonom şi şi-a schimbat numele în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia Artium.

Toate lucrările sunt însoţite de rezumate în limbi de circulaţie internaţională.

Revista a fost şi este o poartă deschisă celor mai buni specialişti ca şi celor mai promiţători dintre tinerii cercetători din domeniul istoriei artei.

Redacţia este susţinută de către foşti şi actuali membri ai catedrei de istoria artei din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. Ea vine să sprijine dezvoltarea unei discipline desfiinţată în anii dicaturii comuniste, fiind absolut necesară consolidării analizei şi sintezei patrimoniului artistic naţional cu contribuţii din ţară şi străinătate, patrimoniu care suntem convinşi că va reveni în prim planul atenţiei interne şi europene (şi nu numai) în anii ce vor urma.