STUDIA HISTORIA ARTIUM
 
RECENZARE
   
         
         
   
  DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE  
           
  Articolele sunt recenzate de către 2 recenzori din afara Universităţii Babeş-Bolyai, care completează un formular de recenzie standard. Sugestiile acestora sunt trimise autorului, pentru eventuale modificări. Recenzorii nu cunosc numele autorului, la fel cum autorul nu cunoaşte numele recenzorilor (double blind review system).  
           
           
 

 

GHID PENTRU EVALUATORI (Peer Reviewers)

 

Vă rugăm să evaluaţi articolele trimise revistei noastre, după cum urmează:

1. Evaluare scrisă – critici şi comentarii asupra articolului (1-5 pagini).
2. Evaluare bazată pe formular.

 

FORMULAR DE EVALUARE:

 

Aspectul

Evaluarea

1

Titlul este clar şi reflectă obiectul de studiu.

 

2

Rezumatul sintetizează clar conţinutul articolului.

 

3

Introducerea prezintă relevanţa articolului în cadrul domeniului specific şi citează rezultatele principale obţinute de către alţi autori în legătură cu acest subiect.

 

4

Articolul conţine o relevantă trecere în revistă a studiilor anterioare în domeniu.

 

5

Metodologia utilizată este prezentată coerent şi există o justificare corectă în privinţa alegerii acesteia în defavoarea altor metodologii.

 

6

Sursa documentelor folosite este de încredere (baze de date oficiale, mostre reprezentative etc.).

 

7

Contribuţia ştiinţifică a lucrării este originală.

 

8

Concluziile rezumă în mod clar rezultatele şi consecinţele.

 

9

Bibliografia este recentă şi selectată adecvat. Există o legătură clară între referinţele bibliografice de la sfârşitul lucrării şi cele citate în text.

 

10

Vocabularul utilizat este de nivel academic, fără incoerenţe şi greşeli gramaticale.

 


Recomandarea pentru publicare:

  1. Acceptat în forma iniţială
  2. Acceptat cu modificări minore
  3. Acceptat cu modificări substanţiale
  4. Respins

 

Numele evaluatorului:


Data: