STUDIA HISTORIA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA HISTORIA

Programul actual al revistei Studia UBB Historia vizează consolidarea ei ca reper de calitate şi furnizor de cunoaştere pentru cei interesaţi de istoria spaţiului central-european (îndeosebi a Transilvaniei şi a zonelor învecinate ei), din antichitate până azi. Focalizarea atenţiei pe trecutul acestei zone (fără a se exclude, desigur, comparaţiile cu cele petrecute în alte arealuri) reprezintă principala caracteristică a periodicului. Particularitatea are legătură cu marile teme cultivate de istoricii universitari clujeni în activitatea lor didactică şi de cercetare, cu reţeaua de colaboratori din ţară şi din străinătate pe care o întreţin şi o extind, cu agenda unor reuniuni sau dialoguri ştiinţifice. Revista îşi propune, în egală măsură, să ofere specialiştilor din lumea largă rezultatele proiectelor concepute în ambianţa universităţii clujene, dar şi să atragă în dezbaterile de idei şi publicistica de specialitate din România istorici importanţi din exterior interesaţi de aprofundarea trecutului regiunii, din multiple perspective. Politica de stabilire a tematicii numerelor şi de atragere a colaboratorilor e strâns legată de marele obiectiv al adecvării la dinamica scrisului istoric contemporan, la direcţiile metodologice şi paradigme interpretative actuale, la etalonul de exigenţă impus de revistele cu impact major în domeniu.

 

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Historia.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite, însoţite de un CD, la adresa:

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
Str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania

sau prin e-mail la:

Marius Bucur, Babeş-Bolyai University
E-mail: mbucur63@gmail.com
Ionuţ Costea, Babeş-Bolyai University
E-mail: costea06@yahoo.com
Gelu Florea, Babeş-Bolyai University
E-mail: gelufl@yahoo.com
Toader Nicoară, Babeş-Bolyai University
E-mail: nicoaratoader@yahoo.fr
Sorin Mitu, Babeş-Bolyai University
E-mail: sorinmitu@yahoo.com
Valentin Orga, Babeş-Bolyai University
E-mail: valiorga@yahoo.com
Virgiliu Ţârău, Babeş-Bolyai University
E-mail: vtarau@yahoo.com

respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei [Instructions]. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Historia este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii mai;
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii noiembrie.Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.