STUDIA HISTORIA

PREZENT STUDIA HISTORIA

 

Din anul 2008, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia are un colegiu de redacţie alcătuit din Ovidiu Ghitta (editor), Toader Nicoară, Sorin Mitu, Gelu Florea, Marius Bucur, Virgiliu Ţârău, Valentin Orga şi Ionuţ Costea (secretar de redacţie). Colegiul editorial reuneşte specialişti reputaţi în domeniile pe care publicaţia le cultivă statornic: Keith Hitchins (Urbana, Illinois), Cesare Alzati (Milano), Francesco Guida (Roma) Konrad Gündisch (München), Fritz Mitthof (Viena) Alexandru-Florin Platon (Iaşi), Laurenţiu Vlad (Bucureşti). Prestigioase sunt şi numele colegilor noştri din varii instituţii şi centre care au acceptat să facă parte din echipa de referenţi/evaluatori, implicaţi în procesul de recenzare a articolelor.


Din anul 2011, revista apar exclusiv în limbi de circulaţie internaţională (preponderent în engleză), având, pe rând, redactori responsabili de număr din cele patru mari colective de istorici existente în facultate: istorie antică şi arheologie, istorie medievală şi premodernă, istorie modernă şi istorie contemporană. Această strategie editorială explică diversitatea tematică a fascicolelor periodicului, abordarea, număr de număr, a unor segmente cronologice şi subiecte foarte diferite, circumscrise, totuşi, spaţiului central-european. Structura publicaţiei rămâne, în linii mari, aceeaşi, cu o secţiune consistentă de studii şi articole, o rubrică de dezbateri şi opinii pe marginea unor direcţii de cercetare/contribuţii majore şi un grupaj de recenzii critice corelat cu tema numărului. Din când în când e inserat şi un „profil de istoric”, susţinut printr-o prezentare a personalităţii şi operei celui omagiat şi un interviu cu acesta.


Periodicul are o secţiune proprie în cadrul site-ului revistei Studia UBB, unde se află şi arhiva sa electronică (în regim de full-text), cu numerele editate din anul 2000 încoace.

Suportul financiar necesar publicării revistei este asigurat de Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB, iar difuzarea internaţională, în format fizic, se face prin relaţiile de schimb ale Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. Studia UBB Historia e pusă în vânzare prin „Librăria UBB” şi reţeaua de distribuţie a editurii „Argonaut”. Din anul 2016 publicaţia a fost inclusă în ERIH PLUS.