STUDIA GEOGRAPHIA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA GEOGRAPHIA

- Includerea revistei în baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autor străin.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Geographia, ajunsă la al LVI-lea an de apariţie (din anul 1957), este editată în două numere pe an, în lunile aprilie şi septembrie, fiecare număr însumând în jur de  250 de pagini. Drept urmare a îmbunătăţirii continue a calităţii publicaţiei (inclusiv prin cuprinderea în paginile sale a unor studii realizate de autori străini), a numeroaselor schimburi internaţionale şi a înscrierii acesteia în baza internaţională de date, revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior şi încadrată în categoria B+.


Cand citaţi revista, vă rugam să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Geographia.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite, însoţite de o scurta descriere, la adresele:

raularian.rusu@ubbcluj.ro
stefan.bilasco@ubbcluj.ro
titus.man@ubbcluj.ro


Materialele vor fi redactate în engleză si se trimit in format Word, articolele care nu respectă formatul şi termenul de predare anunţat vor fi în mod automat respinse [INSTRUCTIUNILE PENTRU AUTORI].
Lucrările vor fi  analizate de către colectivul de redacţie precum şi de către referenţi; autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi.
Autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul şi traducerea în limba străină a materialelor trimise. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Geographia este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii aprilie;
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii octombrie.Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Geographia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.