STUDIA EUROPAEA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA EUROPAEA

Din anul 1996, revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Europaea, publicată de către Facultatea de Studii Europene, reprezintă o arenă deschisă pentru promovarea eforturilor de cercetare. Revista este recenzată de specialişti internaţionali şi acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) fiind încadrată în categoria B+.

Academicienii consacraţi precum şi tinerii cercetători din Europa şi din Statele Unite au găsit în Studia UBB Europaea o modalitate de a exprima preocupările lor prin publicarea de articole de specialitate axate pe experienţa europeană şi perspective în diferite domenii ale ştiinţelor sociale.

Din februarie 2008, Studia UBB Europaea a fost inclusă în ProQuest CSA Worldwide Political Science Abstracts, una dintre cele mai prestigioase baze de date la nivel mondial pentru ştiinţe politice, care include reviste ştiinţifice, cum ar fi International Affairs, Survival sau Political Analysis (www.csa.com)

Scop şi Obiective

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Europaea.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite, însoţite de un CD, la adresa:

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Europaea
Facultatea de Studii Europene, Universitatea "Babes-Bolyai"
Str. Em de Martonne Nr. 1, Cluj-Napoca, Romania

sau prin e-mail la:

Dr. Sergiu Miscoiu, miscoiu@yahoo.com
Dr. Laura HERTA, laura.herta@euro.ubbcluj.ro
Dr. Ovidiu VAIDA, ovidiuvaida@yahoo.com

respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei [Guidelines for authors]. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iulie şi decembrie.

Aici găsiţi fiecare număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Europaea apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele se regăsesc şi pe platforma Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com.

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Europaea este programată după cum urmează: înainte de 1 mai şi înainte de 1 octombrie [Call for Papers].


Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Europaea, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.