STUDIA EUROPAEA

ISTORIC STUDIA EUROPAEA

Prima apariţie a revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai Europaea, editată sub egida Facultăţii de Studii Europene a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a avut loc în anul 1996, iar în perioada 1996-2004 s-a păstrat o ritmicitate bianuală de apariţie. Din anul 2005 şi până în 2008, revista a avut 3 apariţii anuale; din 2009 revista apare trimestrial.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Europaea a fost acreditată de catre CNCSIS, fiind încadrată în categoria B+ in perioada 2000-2011. Din anul 2012 CNCS acrediteaza doar revistele din domeniul st. umaniste.

Tematica abordată este în concordanţă cu profilul multidisciplinar al Facultăţii de Studii Europene. În consecinţă, studiile provin din diverse domenii ale cercetării ştiinţifice (ştiinţe politice, relaţii internaţionale, drept, economie, antropologie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor), fiind însă axate pe teme de actualitate ale integrării europene. În funcţie de subiectele abordate de contributori, articolele sunt de obicei grupate pe domenii largi (de ex. International Relations and European Politics, Models and Policies in European Economy).