STUDIA BIOETHICA
   
     
 

PREZENT STUDIA BIOETHICA

Scopul revistei Studia Universitatis Babes-Bolyai Bioethica este de a promova rezultatele cercetărilor din domeniul bioeticii, legate între zona specific ştiinţifică şi cea teologică, ştiut fiind faptul că şi teologia are ca prim plan al slujirii viaţa, atât în componenta sa biologică cât şi în extensiunea sa spirituală şi veşnică.

Cand citati revista, va rugam sa folositi abreviatia: Studia UBB Bioethica.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite în format electronic, la adresa: centruldebioetica@yahoo.com, respectand termenul de predare anunţat.
Lucrările care nu respectă formatul vor fi în mod automat respinse.
Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi.
Toate articolele sunt analizate independent de doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor.
Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Bioethica apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele se regăsesc gratuit şi pe platforma Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com


Depunerea articolelor pentru Studia UBB Bioethica este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii mai;
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii noiembrie.

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Bioethica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.