Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2015  
         
         
   
1.  STUDY OF THE YOUTH AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS FINALIST ADULT PERFORMANCE DEPENDING ON THE PLACES.
          Autori: BENCZENLEITNER OTTÓ.


2.  ANTRENAMENTUL CU GREUTĂȚI ÎN SĂLILE DE FITNESS CA ACTIVITATE FIZICĂ DE TIMP LIBER: PROFILUL PRACTICANTULUI. / WEIGHT TRAINING IN GYMS AS LEISURE TIME PHYSICAL ACTIVITY: THE PRACTITIONER PROFILE.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.


3.  METODA DE ANTRENAMENT TRX ȘI ECHILIBRUL STATIC LA BASCHETBALIȘTI JUNIORI / TRX SUSPENSION TRAINING METHOD AND STATIC BALANCE IN JUNIOR BASKETBALL PLAYERS.
          Autori: BOROȘ-BALINT IULIANA, DEAK GRAŢIELA-FLAVIA.


4.  INFLUENȚA CLIMEI ASUPRA CAPACITĂȚII DE EFORT LA PACIENȚI CU PATOLOGII CARDIOVASCULARE ȘI RESPIRATORII – STUDIU DE CAZ. / THE INFLUENCE OF CLIMATE ON EXERCISE CAPACITY IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES – A CASE STUDY.
          Autori: .


5.  EXERCIȚII PENTRU DEZVOLTAREA APTITUDINII PSIHOMOTRICE - ECHILIBRUL - PRIN EXERCIȚII SPECIAL CREATE ÎN CADRUL DISCIPLINEI BASCHET LA CLASELE V-VI / DEVELOPMENT OF PSYCHOMOTOR APTITUDE – THE BALANCE – BY EXERCISES SPECIALLY CREATED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE BASKETBALL DISCIPLINE IN THE 5TH AND 6TH FORMS PUPILS.
          Autori: PAŞCAN ADRIAN, PAŞCAN IOAN.


6.  ANTRENAMENTUL PENTRU PERFECȚIONAREA VITEZEI ÎN YOSHINKAN AIKIDO. / THE TRAINING TO IMPROVE SPEED YOSHINKAN AIKIDO.
          Autori: BOGDAN VASILE.


7.  MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTĂRILOR ÎN RUGBY-UL DE PERFORMANȚĂ / MEASURES TO PREVENT INJURIES IN THE PERFORMANCE RUGBY.
          Autori: POP SERGIU, CHIHAIA OCTAVIAN.


8.  LAJOS VERMES, PRIMUL PROFESOR DE SCRIMĂ AL UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ / LAJOS VERMES, THE FIRST UNIVERSITY FENCING MASTER IN CLUJ.
          Autori: .


9.  VALORIFICAREA SPAȚIULUI MONTAN PRIN ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI AGREMENTALE. STUDII DE CAZ: MARATONUL VIA MARIA THERESIA DIN MUNȚII CĂLIMANI ȘI COLIBIȚA BIKE FEST. / THE EXPLOAITATION OF MOUNTAIN SPACE THROUGH SPORT AND LEISURE ACTIVITIES. CASE STUDIES: THE VIA MARIA THERESIA MARATHON FROM THE CĂLIMANI MOUNTAINS AND THE COLIBIȚA BIKE FEST FROM THE BISTRIȚA ARDELEANĂ GORGE AND THE COLIBIȚA DEPRESSION.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă