Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
         
   
1.  FELICITĂRI D-LUI PROF. DR. MOLNÁR JÁNOS LA ANIVERSAREA A 60 DE ANI / GREETINGS TO DR. MOLNÁR JÁNOS ON HIS 60TH BIRTHDAY ANNIVERSARY.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


2.  ALEGEREA ȘI CHEMAREA DISCIPOLILOR / A TANÍTVÁNYOK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELHÍVÁSA.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


3.  PROFEȚIA ȘI CONFESIUNEA. O INCURSIUNE SOCIO-ETICĂ ÎNTR-UN FENOMEN CONTEMPORAN / PROPHETIE UND BEKENNTNIS. EINE UNTERSUCHUNG AUS SOZIALETHISCHER SICHT.
          Autori: FAZAKAS SÁNDOR.


4.  NAȘTEREA DE PRUNCI - SURSĂ DE BUCURIE SAU SUFERINȚĂ? / A GYERMEKÁLDÁS MINT ÖRÖMFORRÁS, – VAGY SZENVEDÉS?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


5.  NOȚIUNEA DE IERTARE LA VLADIMIR JANKÉLÉVITCH ÎN INTERPRETAREA LUI JACQUES DERRIDA / THE NOTION OF FORGIVENESS BY VLADIMIR JANKÉLÉVITCH IN THE INTERPRETATION OF JACQUES DERRIDA.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.  DE LA GÂNDIREA CAUZAL-LINEARĂ LA CEA SISTEMATICĂ. O SCHIMBARE DE PARADIGMĂ ȘI CONSECINȚELE SALE ASUPRA PSIHOLOGIEI PASTORALE / VOM KAUSAL-LINEAREN ZUR SYSTEMISCHEN DENKEN. EIN PARADIGMEN-WECHSEL UND SEINE KONSEQUENZEN- AUCH FÜR DIE PASTORALPSYCHOLOGIE.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.


7.  ILUZII ȘI REALITATE - REFLEXII PRIVIND MODUL DE LECTURĂ CONTEMPORAN PE BAZA CĂRȚILOR LUI STEPHENIE MEYER / ÁLMODOZÁS ÉS VALÓSÁG GONDOLATOK AZ OLVASÁSI SZOKÁSAINKRÓL STEPHENIE MEYER KÖNYVE NYOMÁN .
          Autori: KUN MÁRIA.


8.  EFECTELE PROFILACTICE ALE EMOȚIILOR POZITIVE / A POZITÍV ÉRZELMEK SPIRÁLHATÁSA AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS SZEMPONTJÁBÓL.
          Autori: .


9.  PREDAREA TEOLOGIEI ÎN UNIVERSITATE / TEOLÓGIA NEMCSAK LELKÉSZEKNEK, TEOLÓGIA AZ EGYETEMEN .
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


10.  ÎNCERCĂRI DE UNIFICARE ÎNTRE BISERICA LUTERANĂ ȘI CEA REFORMATĂ MAGHIARĂ LA ÎNCEPUTUL SEC. AL XIX-LEA / EGYSÉGTÖREKVÉSEK A MAGYAR LUTHERÁNUS ÉS KÁLVINISTA EGYHÁZBAN A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


11.  DATE SUPLIMENTARE DESPRE ISTORIA EDUCAȚIEI CONFESIONALE REFORMATE DIN SEC. 18 ȘI DESPRE ACTIVITATEA LUI BACKAMADARASI KISS GERGELY / KIEGÉSZÍTŐ ADATOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS NÉPOKTATÁS 18. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ ÉS BACKAMADARASI KISS GERGELY MUNKÁSSÁGÁHOZ.
          Autori: PÉTER ISTVÁN.


12.  TRAUME NAȚIONALE, MEMORII LOCALE. SATELE MAGHIARE DIN CÂMPIE DIN PERIOADA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL / NEMZETI TRAUMÁK – LOKÁLIS EMLÉKEZET AZ 1940–1944 KÖZÖTTI IDŐSZAK A MEZŐSÉG DÉL-ERDÉLYBEN MARADT TELEPÜLÉSEIN.
          Autori: .


13.  CÂNTAREA PSALMILOR ÎN TRANSILVANIA / ZSOLTÁRÉNEKLÉS ERDÉLYBEN.
          Autori: PÉTER ÉVA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă