Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2015  
         
         
   
1.  STUDIU PRIVIND VALORILE CORPORALE ÎN CONTEXTUL NOILOR PROGRAME MASTERALE. ANALIZA COMPARATIVĂ A STUDENȚILOR DIN CADRUL A TREI PROGRAME MASTER A FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN CLUJ-NAPOCA / STUDY OF THE BODY VALUES IN THE CONTEXT OF THE NEW MASTER PROGRAMS. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENTS FROM THREE MASTER PROGRAMS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FACULTY CLUJ-NAPOCA.
          Autori: IOAN VIRGIL GANEA, EMANUELE ISIDORI.


2.  IMPORTANȚA MENȚINERII STĂRII DE SĂNĂTATE OPTIMĂ PRIN EXERCIȚII FIZICE ÎN APRECIEREA STUDENȚILOR DIN UBB CLUJ-NAPOCA / THE IMPORTANCE OF MAINTAINING OPTIMAL HEALTH THROUGH PHYSICAL EXERCISE IN ASSESSING STUDENTS UBB CLUJ-NAPOCA.
          Autori: .


3.  INSTRUMENT DECIZIONAL INTELIGENT PENTRU DETERMINAREA INTENSITĂȚII OPTIME ÎN ANTRENAMENTUL DE REZISTENȚĂ AEROBĂ / INTELLIGENT DECISION MAKING TOOL FOR AIDING THE SETTING OF OPTIMAL INTENSITY IN AEROBIC ENDURANCE TRAINING.
          Autori: .


4.  SISTEM DE ÎNREGISTRARE A FRECVENŢEI CARDIACE LA PRACTICANŢII ANTRENAMENTULUI CU GREUTĂŢI ÎN SĂLILE DE FITNESS DIN CLUJ-NAPOCA (COMPATI¬BILITĂȚI ÎNTRE PLATFORMA ANDROID ȘI PLATFORMA WINDOWS 7) / HEART RATE RECORDING SYSTEM FOR PARTICIPANTS TO WEIGHT TRAINING IN CLUJ-NAPOCA’S FITNESS GYMS (COMPATIBILITIES BETWEEN ANDROID AND WINDOWS 7).
          Autori: .


5.  REPERE ACȚIONALE ÎN FORMAREA MODELELOR INTERNE ALE REPREZENTĂRILOR ȘI APELAREA ACESTORA PRIN ANTRENAMENT MENTAL LA HANDBALIȘTI / POWERED LANDMARKS FORMING INTERNAL MODELS OF REPRESENTATIONS AND CALLING THEM THROUGH MENTAL TRAINING IN HANDBALL PLAYERS.
          Autori: .


6.  COMPETENȚE PROFESIONALE ŞI EXPERIENȚA ȊN MANAGEMENTUL BAZELOR ACVATICE SPORTIVE ŞI DE RECREERE / PROFESSIONAL COMPETENCES AND EXPERIENCE IN SPORTS AND RECREATIONAL AQUATIC FACILITY MANAGEMENT.
          Autori: .


7.  INFLUENŢA ELEMENTELOR DE PREGĂTIRE FIZICĂ SPECIFICĂ JOCULUI DE BASCHET ASUPRA METABOLISMULUI ŢESUTULUI MUSCULAR / STUDIES REGARDING INFLUENCE OF PHYSICAL TRAINING ELEMENTS SPECIFIC TO THE BASKETBALL GAME UPON OF MUSCLE TISSUE.
          Autori: .


8.  INFLUENȚA PĂRINȚILOR ASUPRA JUCĂTORULUI DE TENIS JUNIOR / THE PARENTAL INFLUENCE ON JUNIOR TENNIS PLAYERS.
          Autori: .


9.  UTILIZAREA ANALIZEI VECTORIALE PRIN BIOIMPEDANȚĂ / THE USE OF THE BIOELECTRICAL IMPEDANCE VECTOR ANALYSIS.
          Autori: MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.


10.  DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI PERSONALĂ A COPIILOR PRIN SPORT / SOCIAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN THROUGH SPORTS.
          Autori: CRISTINA BACIU, ALIN BACIU.


11.  REPERE LEGISLATIVE ȘI CURRICULARE CENTRATE PE DOMENIUL DEZVOLTĂRII FIZICE ȘI A SĂNĂTĂȚII ÎN CADRUL EDUCAȚIEI TIMPURII, RAPORTATE LA COORDONATELE REGIONALE DIN SPAȚIUL UNIUNII EUROPENE / LEGISLATIVE AND CURRICULAR HIGHLIGHTS FOCUSED UPON THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND HEALTH AREA WITHIN THE EARLY EDUCATION FRAMEWORK, IN TERMS OF REGIONAL COORDINATES IN THE EUROPEAN UNION SPACE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă