Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.2 din 2014  
         
         
   
1.  PURIFICAREA PASIVĂ A SIMȚURILOR ÎN OPERA SFÂNTULUI IOAN AL CRUCII / LA PURIFICAZIONE PASSIVA DEI SENSI IN SAN GIOVANNI DELLA CROCE.
          Autori: .


2.  EUHARISTIE ȘI BISERICĂ ÎN OPERELE LUI YVES CONGAR, PREMERGĂTOARE CONCILIULUI II VATICAN / L’EUCARISTIA E LA CHIESA NELLE OPERE PRECONCILIARI DI YVES CONGAR.
          Autori: .


3.  CATOLICITATEA BISERICII ÎN GÂNDIREA LUI YVES MARIE-JOSEPH CONGAR / LA CATTOLICITÀ DELLA CHIESA NEL PENSIERO DI YVES MARIE-JOSEPH CONGAR.
          Autori: .


4.  PROBLEMA FILOSOFICĂ ȘI SEMNIFICAȚIA CULTURALĂ A ATEISMULUI ÎN CONTEXTUL UMANISMULUI INTEGRAL AL LUI JACQUES MARITAIN / IL PROBLEMA FILOSOFICO ED IL SIGNIFICATO CULTURALE DELL’ATEISMO NELL’UMANESIMO INTEGRALE DI JACQUES MARITAIN.
          Autori: .


5.  SENSUL ÎNDEMNULUI LA MEDITAȚIE LA SOF 2,1 / SOF 2,1: IL SENSO DELL’INVITO A RACCOGLIERSI.
          Autori: .


6.  TRADIȚIE ȘI EDITARE ÎN CAPITOLUL 21 DIN EVANGHELIA DUPĂ IOAN / TRADITION UND REDAKTION IN JOH 21.
          Autori: .


7.  PREPARATIVELE ȘI IMPACTUL SINODULUI NAȚIONAL MAGHIAR DIN 1848-1849 / DIE VORBEREITUNGEN UND WIRKUNGEN DER UNGARISCHEN NATIONALSYNODE AUS 1848 UND 1849.
          Autori: ZSOLT TAMÁSI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă