Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  CELE ZECE PORUNCI ÎN CATEHISMUL BISERICII CATOLICE. O ANALIZĂ CRITICĂ A REPREZENTĂRII DECALOGULUI / DIE ZEHN GEBOTE IM „KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE“. KRITISCHE ANALYSE DER DARSTELLUNG DES DEKALOGS.
          Autori: .


2.  DE LA EUHARISTIE LA BISERICĂ. CONTRIBUȚII ALE LUI HENRI DE LUBAC LA ÎNNOIREA ECLEZIOLOGICĂ PREMERGĂTOARE CONCILIULUI II VATICAN / DALL’EUCARISTIA ALLA CHIESA. CONTRIBUTI DI HENRI DE LUBAC AL RINNOVAMENTO ECCLESIOLOGICO PRECONCILIARE.
          Autori: .


3.  DEVOȚIUNEA EUHARISTICĂ. PERSPECTIVE ISTORICE ȘI TEOLOGICE / EUCHARISTIC DEVOTION. HISTORICAL AND THEOLOGICAL PERSPECTIVES.
          Autori: MÓZES NÓDA.


4.  CONTROVERSA TEOLOGICĂ CU PRIVIRE LA ÎMPĂRTĂŞIREA ÎN MÂNĂ. UTILIZAREA MÂINII ÎN EUHARISTIE / TEOLÓGIAI KONTROVERZIA A KÉZBŐL ÁLDOZÁS KAPCSÁN.
          Autori: .


5.  ASPECTE SOCIO-POLITICE ÎN CADRUL DIOCEZEI ROMANO-CATOLICE DIN IAȘI LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA / ASPETTI SOCIO-POLITICI NELLA DIOCESI ROMANO-CATTOLICA DI JASSY ALLA FINE DEL SECOLO 19.
          Autori: .


6.  CÂNTECUL GREGORIAN ÎN MEDIUL CATOLIC DIN MOLDOVA SECOLULUI AL XX-LEA / GREGORIAN MELOS IN THE CATHOLIC ENVIRONMENT IN 20TH CENTURY MOLDOVA.
          Autori: .


7.  CINE SUNT „CEILALȚI” PENTRU BISERICA MISIONARĂ. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN GÂNDIREA LUI YVES M.-J. CONGAR / CHI SONO GLI “ALTRI” PER LA CHIESA MISSIONARIA. BREVE INDAGINE NEL PENSIERO DI YVES M.-J. CONGAR.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă