Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2014  
         
         
   
1.  INFLUENCE OF SELECTED KINETIC PARAMETERS IN FEMALE POLE VAULT ON SPORT PERFORMANCE.
          Autori: .


2.  ROLUL ANTRENAMENTULUI FUNCȚIONAL ÎN OPTIMIZAREA CAPACITĂȚII MOTRICE A ECHIPELOR DE JUNIOARE I – VOLEI / THE ROLE OF THE FUNCTIONAL TRAINING IN OPTIMISING THE MOTRIC CAPACITY OF JUNIOR FEMALE TEAMS I-VOLLEYBALL.
          Autori: .


3.  OPTIMIZAREA PREGĂTIRII TEHNICO-TACTICE PRIN FOLOSIREA EXERCIŢIILOR COMBINATE LA COPIII DE 10-12 ANI ÎN JOCUL DE TENIS DE MASĂ / OPTIMIZATION OF TECHNICAL AND TACTICAL PREPARATION USING MIXED TABLE TENNIS EXERCISES ON CHILDREN OF 10-12 YEARS.
          Autori: APOSTU PAULA, DOBOŞI ŞERBAN.


4.  ASPECTE MORFOLOGICE ALE PACHETULUI DE ÎNAINTARE ÎN JOCUL DE RUGBY, RAPORTATE LA POST ȘI SARCINI / MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FORWARDS IN THE RUGBY GAME RELATED TO TASKS AND POSITION.
          Autori: .


5.  CONTRIBUŢII PRIVIND DEZVOLTAREA REZISTENŢEI JUCĂTORILOR DE VOLEI LA NIVELUL CADEȚI (15-16 ANI) / CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF RESISTANCE IN THE YOUTH VOLLEYBALL PLAYERS (15-16 YEARS).
          Autori: .


6.  ANALIZA RELAȚIEI DINTRE REPREZENTAREA SOCIALĂ A INDIVIDULUI ȘI INDICI AI DEZVOLTĂRII FIZICE / ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE INDIVIDUAL’S SOCIAL REPRESENTATION AND PHYSICAL DEVELOPMENT INDICES.
          Autori: .


7.  CORELAȚII ÎNTRE INDICELE DE ACTIVITATE FIZICĂ ȘI INDICELE RUFFIER ÎN CAZUL STUDENȚILOR ROMÂNI / CORRELATIONS BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND RUFFIER INDICES IN ROMANIAN UNIVERSITY STUDENTS.
          Autori: DEAK GRAŢIELA-FLAVIA, BOROȘ-BALINT IULIANA, RAREȘ-DUMITRU CIOCOI-POP, GROSU EMILIA FLORINA.


8.  STUDIU COMPARATIV AL ACTIVITĂȚILOR FIZICE A STUDENȚILOR ÎNTRE DOUĂ UNIVERSITĂȚI DIN TÎRGU MUREȘ / COMPARATIVE STUDY ABOUT THE PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY AMONG STUDENTS BETWEEN TWO UNIVERSITIES IN TÎRGU MUREȘ.
          Autori: .


9.  EFECTUL ULEIULUI DIN SEMINŢE DE CÂNEPĂ ASUPRA BALANŢEI TISULARE OXIDANŢI/ANTIOXIDANŢI ÎN EFORTUL FIZIC CU INTENSITATE PROGRESIVĂ LA ŞOBOLANI / HEMP SEED OIL EFFECT ON THE RAT TISSULAR OXIDANT/ANTIOXIDANT BALANCE IN EXERCISE WITH PROGRESSIVE INTENSITY.
          Autori: .


10.  ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII MOTRICE A COPILULUI CU DIABET / ASPECTS REGARDING THE MOTOR CAPACITY DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH DIABETES.
          Autori: URZEALĂ CONSTANŢA.


11.  EXERCIŢIUL FIZIC ÎN POLINEUROPATIA DIABETICĂ / PHYSICAL EXERCISES FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY.
          Autori: .


12.  EFECTUL METODEI KINESIO TAPING ASUPRA INSTABILITĂȚII GENUNCHIULUI LA JUCĂTOARELE DE RUGBY / THE EFFECT OF KINESIO TAPING ON KNEE INSTABILITY OF FEMALE RUGBY PLAYERS.
          Autori: .


13.  IMPLICAŢIILE CARBOHIDRAŢILOR ÎN EFORTUL FIZIC / THE IMPLICATIONS OF CARBOHYDRATES DURING PHYSICAL EFFORT: A COMPREHENSIVE REVIEW.
          Autori: CREŢU AURICA, ZĂGREAN ELEONORA, RUS VIRGIL, CREŢU DENISA-IOANA.


14.  RECOMPENSA FINANCIARĂ ȘI EFECTELE ACESTEIA ASUPRA MANAGERILOR ȘI ANGAJAȚILOR DIN ORGANIZAȚIILE SPORTIVE / FINANCIAL REWARD AND ITS EFFECTS ON MANAGERS AND EMPLOYEES IN THE SPORT ORGANIZATIONS.
          Autori: .


15.  CONSIDERAȚII PRIVIND REALIZAREA DREPTULUI ÎN MATERIA REGLEMENTĂRILOR ANTIDOPING ÎN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE DIN ROMÂNIA / CONSIDERATIONS ON THE REALIZATION OF THE LAW IN THE MATTER OF ANTI-DOPING REGULATIONS IN SPORT ACTIVITIES IN ROMANIA.
          Autori: ANDRÁS ÁLMOS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă