Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2014  
         
         
   
1.  SPORT, SCIENCE, AND COMPLEXITY: A PEDAGOGICAL AND METHODOLOGICAL REFLECTION.
          Autori: EMANUELE ISIDORI.


2.  CONTRIBUȚII PRIVIND CUNOAȘTEREA ÎNCEPUTULUI PRACTICĂRII TENISULUI DE MASĂ LA ORADEA / CONTRIBUTIONS TO IDENTIFYING THE BEGINNINGS OF PRACTICING TABLE TENNIS IN ORADEA.
          Autori: PAULA APOSTU.


3.  STUDIU PRIVIND APORTUL PORTARULUI ÎN FAZA DE ATAC ÎN FOTBALUL MODERN / STUDY REGARDING THE GOALKEEPER CONTRIBUTION IN THE ATTACKING PHASE IN CONTEMPORARY FOOTBALL.
          Autori: SEPTIMIU ORMENIȘAN, RAREȘ-DUMITRU CIOCOI-POP, BOROȘ-BALINT IULIANA.


4.  DETERMINAREA CONFIGURAŢIEI MOTRICE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CONDIŢII FIZICE OPTIME / DETERMINATION OF THE MOTOR CONFIGURATION IN ORDER TO OBTAIN AN OPTIMUM PHYSICAL CONDITION.
          Autori: .


5.  DEZVOLTAREA ȘI POTENȚIALUL BIOMOTRIC REFLECTAT ÎN CUNOȘTINȚELE PROFESORULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ / THE DEVELOPMENT AND THE BIOMOTRIC POTENTIAL REFLECTED ON THE KNOWLEDGE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER.
          Autori: .


6.  JOCURI DE MIŞCARE APLICATE LA COPII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE / APPLIED MOVEMENT GAMES FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL REQUIREMENTS.
          Autori: MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.


7.  BALANȚA TISULARĂ OXIDANŢI/ANTIOXIDANŢI LA ŞOBOLANII SUPLIMENTAŢI CU CARNITINĂ, EXPUȘI STRESULUI CRONIC HIPOTERMIC ȘI ANAKIN / OXIDANT/ANTIOXIDANT TISSUE BALANCE IN CARNITINE SUPPLEMENTED RATS EXPOSED TO CHRONIC HYPOTHERMIC AND ANAKINETIC STRESS.
          Autori: SIMONA TACHE.


8.  KATA ÎN JUDO COMPETIŢIONAL ACTUAL / NAGE NO KATA IN THE CURRENT COMPETITIVE JUDO.
          Autori: .


9.  ASPECTE RECENTE PRIVIND INFRACŢIONALITATEA ÎN MATERIA EVAZIUNII FISCALE ŞI A SPĂLĂRII BANILOR ÎN FOTBALUL DIN ROMÂNIA / RECENT JURIDICAL ASPECTS REGARDING THE SANCTION OF FISCAL EVASIONS AND MONEY LAUNDERING IN ROMANIAN FOOTBALL.
          Autori: ALEXANDRU-VIRGIL VOICU.


10.  LET’S TELL THE NUMBERS, LET’S TELL THE DATA’S; OR THE WOMEN’S CHANCE OF EQUAL OPPORTUNITY, IN THE SPORT DIPLOMACY AND IN THE SPORT LEADERSHIPS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă