Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  PSALMUL 1 – ABORDARE ISAGOGICĂ, EXEGETICĂ ȘI TEOLOGICĂ (PARTEA I).
          Autori: .


2.  CHOKMA ÎN CARTEA PILDELOR LUI SOLOMON-O ABORDARE EXEGETICĂ.
          Autori: .


3.  BEJENĂRITUL DIN VALEA ȘIEULUI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA.
          Autori: .


4.  ROLUL TERMENILOR „IUDAIZARE” ȘI „SABATIZARE” ÎN ISTORIA SABATARIANISMULUI EUROPEAN ȘI TRANSILVĂNEAN.
          Autori: IOAN-GHEORGHE ROTARU.


5.  ONTOTEOLOGIA ŞI DEPĂŞREA EI ÎN PERIOADA CONSTANTINIANĂ.
          Autori: .


6.  TEOLOGIE ACADEMICĂ ȘI TEOLOGIE MONAHALĂ – DOUĂ ABORDĂRI CONTRASTANTE ÎN COMUNITATEA SIRO-ORIENTALĂ A SECOLELOR VI ȘI VII. ANALIZĂ ISTORICĂ .
          Autori: .


7.  ÎNVĂŢĂTURA DESPRE SF. EUHARISTIE ÎN DOCUMENTUL ECUMENIC BOTEZ, EUHARISTIE, MINISTERIU (BEM). ELEMENTE DE CONVERGENŢĂ ÎNTRE MARILE CONFESIUNI CREŞTINE ŞI PROBLEME RĂMASE DESCHISE.
          Autori: .


8.  DIMENSIUNEA MALADIVĂ A PĂCATULUI.
          Autori: .


9.  TEOLOGIA SIRIANĂ DE LA FORMARE LA AFIRMARE.
          Autori: .


10.  IUBIREA DIVINĂ – UN MODEL DE RAPORTARE LA ALTERITATE ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE.
          Autori: .


11.  PICTURA CREŞTINĂ DIN PERIOADA RENAŞTERII.
          Autori: .


12.  EVOLUȚIE, ESTETICĂ ȘI LIBERTATE CREATOARE ÎN ARTA ICONOSTASULUI.
          Autori: .


13.  TROPARUL ÎMPĂRATE CERESC – ANALIZĂ LITURGICĂ ŞI MUZICALĂ.
          Autori: .


14.  BOOK REVIEW: JEAN-CLAUDE LARCHET – BISERICA TRUPUL LUI HRISTOS I. NATURA ŞI STRUCTURA BISERICII, TRAD. DE MARINELA BOJIN, ED. SOPHIA, BUCUREŞTI, 2013, 294 P.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă