Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2014  
         
         
   
1.  EXPERIENCES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH P.E. TEACHERS IN SLOVAKIA .
          Autori: JAROMÍR ŠIMONEK.


2.  RELAŢIA DINTRE EXERCIŢIILE FIZICE ŞI STIMA DE SINE / THE RELATIONSHIP BETWEEN EXERCICES AND SELF-ESTEEM .
          Autori: EMILIA FLORINA GROSU.


3.  STUDIU PRIVIND EFICIENŢA PROGRAMULUI EXPERIMENTAL DE DEZVOL¬TARE A INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ASUPRA ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANȚEI SPORTIVE LA GIMNASTELE JUNIOARE IV - NIVEL 1 / EXPERIMENTAL STUDY ON EFFICIENCY PROGRAM DEVELOPMENT ON EMOTIONAL INTELLIGENCE TO IMPROVE PERFORMANCE SPORTS JUNIOR GYMNASTS IV LEVEL 1.
          Autori: EMILIA FLORINA GROSU.


4.  OPTIMIZAREA FACTORILOR PSIHOLOGICI PRIN INTERMEDIUL ANTRE¬NAMENTULUI DEPRINDERILOR MENTALE ÎN SPORTURILE DE LUPTĂ / THE MENTAL SKILLS TRAINING IN COMBAT SPORTS.
          Autori: .


5.  EVALUAREA PARAMETRILOR FIZIOLOGICI LA COPIII CU DIZABILITĂŢI PSIHO-MOTRICE, SUB INFLUENŢA EXERCIŢIULUI FIZIC ADAPTAT / EVALUATION OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF CHILDREN WITH PSYCHOMOTRICAL DISABILITIES UNDER THE INFLUENCE OF WATER EXERCISING.
          Autori: .


6.  EXERCIŢII PENTRU DEZVOLTAREA PRECIZIEI ŞI ORIENTĂRII POZIŢIILOR ŞI MIŞCĂRILOR CORPULUI ÎN SPAŢIU PRIN MIJLOACE SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET / EXERCISES FOR THE IMPROVEMENT OF ACCURACY AND POSITION ORIENTATION AND BODY MOVEMENT IN SPACE THROUGH MEANS SPECIFIC FOR THE BASKETBALL GAME.
          Autori: .


7.  ÎNVĂŢAREA MOTORIE ŞI MEMORIA LA ANIMALE CU DEPRESIE INDUSĂ EXPERIMENTAL (NOTA II) / MOTOR LEARNING AND MEMORY IN ANIMALS WITH EXPERIMENTALLY INDUCED DEPRESSION (NOTE II).
          Autori: RAREȘ-DUMITRU CIOCOI-POP, SIMONA TACHE.


8.  FRECVENȚA CARDIACĂ ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LA NIVEL GIMNAZIAL / HEART RATE IN THE PHYSICAL EDUCATION CLASS AT LOWER SECONDARY LEVEL.
          Autori: COSMIN PRODEA.


9.  ECHIPE ORĂDENE ÎN PRIMA DIVIZIE DE POLO A ROMÂNIEI / ORADEA’S TEAMS IN THE ROMANIAN FIRST DIVISION OF WATER POLO.
          Autori: .


10.  CONSIDERAŢII PRIVIND PRACTICAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE ÎN CLUJ-NAPOCA – ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA / CONSIDERATIONS CONCERNING PRACTICING SPORTS ACTIVITIES IN CLUJ-NAPOCA - BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA.
          Autori: .


11.  AGRESIVITATEA ÎN JOCUL DE RUGBY / AGGRESSIVENESS IN RUGBY.
          Autori: .


12.  CLASIFICAREA BIOMECANICĂ A TEHNICILOR DE PROIECTARE DIN PICIOARE NAGE-WAZA / BIOMECHANIC CLASSIFICATION OF NAGE-WAZA THROWING TECHNIQUES (II).
          Autori: COSMIN PRODEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă