Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.Sp. Issue din 2013  
         
         
   
1.  SCHEPHERDS AND FLOCHS: RELIGIOUS PRACTICE BETWEEN ECCLESIASTIC PRIORITIES AND SECULAR NEEDS .
          Autori: MARIA CRĂCIUN.


2.  MĂNĂSTIREA DE LA CÂRŢA ÎNTRE IDEALUL CISTERCIAN ŞI REALITĂŢILE LOCALE / THE MONASTERY OF CÂRŢA: BETWEEN THE CISTERCIAN IDEAL AND LOCAL REALITIES.
          Autori: .


3.  LAIC ŞI ECLEZIASTIC ÎN REPREZENTĂRILE HERALDICE DIN LOGGIA LUI MATIA (CASTELUL DIN HUNEDOARA) / LAY AND ECCLESIASTIC IN THE HERALDIC REPRESENTATION ON THE MATTHIAS LOGGIA IN HUNEDOARA CASTLE.
          Autori: .


4.  SINELE: IDENTITATE RELIGIOASĂ ŞI IDENTITATE NOBILIARĂ ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ TÂRZIE / THE SELF: RELIGIOUS AND NOBLE IDENTITY IN LATE MEDIEVAL TRANSYLVANIA.
          Autori: .


5.  NOBILII TRANSILVĂNENI ÎNTRE INTERESELE LUMII CELEILALTE ŞI INTERESELE PĂMÂNTEŞTI ÎN EVUL MEDIU / THE TRANSYLVANIAN NOBLES: BETWEEN HEAVENLY AND EARTHLY INTERESTS IN THE MIDDLE AGES.
          Autori: MÁRIA LUPESCU MAKÓ.


6.  „DONATIO PRO MEMORIA”: DONATOARE LAICE ŞI COMEMORAREA LOR ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ TÂRZIE. ANALIZA SURSELOR TEXTUALE ŞI VIZUALE / “DONATIO PRO MEMORIA”: LAY AND FEMALE DONORS AND THEIR REMEMBRANCE IN LATE MEDIEVAL TRANSYLVANIA. RESEARCH ON VISUAL AND DOCUMENTARY EVIDENCE.
          Autori: .


7.  CONTROLUL CIVI AL SANCTITĂŢII ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ TÂRZIE / CIVIC CONTROL OF SAINTHOOD IN LATE MEDIEVAL TRANSYLVANIA.
          Autori: CARMEN FLOREA.


8.  COMUNITĂŢI DEVOŢIONALE: SAŞII ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ TIMPURIE / COMMUNITIES OF DEVOTION: THE SAXONS IN EARLY MODERN TRANSYLVANIA.
          Autori: MARIA CRĂCIUN.


9.  MIRACOLELE DIN SEC. AL XVIII-LEA ALE SF. IOAN CEL NOU ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA CULTULUI ACESTUI SFÂNT ÎN MOLDOVA PRE-MODERNĂ / SEVENTEENTH CENTURY MIRACLES OF ST. JOHN THE NEW AND THEIR IMPACT ON HIS CULT IN EARLY-MODERN MOLDAVIA.
          Autori: .


10.  BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN TRANSILVANIA ŞI RELIGIOZITATEA POPULARĂ TRADIŢIONALĂ / THE GREEK-CATHOLIC CHURCH FROM TRANSYLVANIA AND THE TRADITIONAL POPULAR RELIGIOSITY.
          Autori: OVIDIU GHITTA.


11.  POVESTEA LUI DUMITRU ŞI A ELENUŢEI: O „AFACERE” DE DRAGOSTE TRANSILVĂNEANĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA / THE STORY OF DUMITRU AND ELENUŢA: A TRANSYLVANIAN ROMANCE IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă