Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  ÎNDRUMAREA SPIRITUALĂ ŞI DISCERNĂMÂNTUL. UN DRUM PENTRU A CĂUTA, A AFLA ŞI A FACE VOIA LUI DUMNEZEU / LA DIREZIONE SPIRITUALE E IL DISCERNIMENTO UN CAMMINO PER CERCARE, TROVARE E FARE LA VOLONTÀ DI DIO / SPIRITUAL GUIDANCE AND DISCERNMENT. A WAY FOR SEEKING, FINDING AND DOING THE WILL OF GOD.
          Autori: .


2.  FIGURA PĂRINTELUI SPIRITUAL ÎNTR-UN SEMINAR TEOLOGIC ORIENTAL GRECO-CATOLIC / LA FIGURA DEL PADRE SPIRITUALE IN UN SEMINARIO TEOLOGICO ORIENTALE GRECO-CATTOLICO / THE FIGURE OF THE SPIRITUAL FATHER IN AN ORIENTAL, GREEK-CATHOLIC, SEMINARY.
          Autori: .


3.  CANDIDATUL LA PREOŢIE TINZÂND SPRE IMITAREA LUI CRISTOS PREOT. FUNDAMENTUL CRISTOLOGIC PENTRU FORMAREA INTEGRALĂ A SEMINARISTULUI / IL CANDIDATO AL SACERDOZIO PROTESO ALL’IMITAZIONE DI CRISTO SACERDOTE IL FONDAMENTO CRISTOLOGICO PER LA FORMAZIONE INTEGRALE DEL SEMINARISTA / THE CRHISTOLOGIC FUNDAMENT FOR A COMPLETE FORMATION OF A SEMINARIST.
          Autori: .


4.  IDENTITATEA CREŞTINĂ ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII PLURALISTE POSTMODERNE / CHRISTIAN IDENTITY WITHIN THE PLURALIST FRAMEWORK OF POSTMODERN SOCIETIES.
          Autori: .


5.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: C.M. FLUERAŞ, HARMONIA MUNDI, HARMONIA HOMINIS. MUSICA ED EREDITÀ CLASSICA IN GREGORIO DI NISSA, CLUJ-NAPOCA: ED. ARPEGGIONE 2012, 318 P..
          Autori: ANTON RUS.


6.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: R. LAVATORI, DOMNUL VA VENI CU MĂRIRE. ESCATOLOGIA ÎN LUMINA CONCILIULUI VATICAN II [IL SIGNORE VERRÀ NELLA GLORIA. L’ESCATOLOGIA ALLA LUCE DEL VATICANO II], TÂRGU LĂPUŞ: EDIZIONI GALAXIA GUTENBERG 2013, 295 PP..
          Autori: CRISTIAN BARTA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă