Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
         
   
1.  ROLUL CĂRŢILOR LITURGICE ÎN CULTURA TRANSILVĂNEANĂ ÎN SECOLUL AL XVII-LEA.
          Autori: GAVRIL VÂRVA.


2.  LA THÉOLOGIE JOHANNIQUE DES SIGNES / TEOLOGIA IOANEICĂ A SEMNELOR.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


3.  THÉOLOGIE DE LA LITURGIE "POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE" / TEOLOGIA LITURGHIEI "PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU ŞI MÂNTUIREA LUMII".
          Autori: PAUL DE CLERCK.


4.  PROBLEMA TEMPORALITĂŢII ÎN PERSPECTIVA SFINŢILOR GRIGORE AL NYSSEI ŞI MAXIM MĂRTURITORUL / LE PROBLÈME DE LA TEMPORALITÉ DANS LA PERSPECTIVE DE SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE ET SAINT MAXIME LE CONFESSEUR.
          Autori: BILIUŢĂ ILIE.


5.  ASPECTE DIN OPERELE UNOR TEOLOGI ORTODOCŞI GRECI CONTEMPORANI FAŢĂ DE ÎNVĂŢĂTURA DESPRE BISERICĂ A PROTESTANTISMULUI.
          Autori: .


6.  LUPTA ROMÂNILOR-AMERICANI PENTRU UNITATEA NAŢIONALĂ.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


7.  ARGUMENTELE LUI BERKLEY PENTRU EXISTENŢA LUI DUMNEZEU.
          Autori: ALEXANDRA DUMITRESCU.


8.  MODELELE TRECUTULUI.
          Autori: ELENA ABRUDAN.


9.  EVALUAREA COPERNICANĂ VS. PRECOPERNICANĂ A RELIGIILOR LUMII / L’ÉVALUATION DES RELIGIONS DU MONDE AVANT ET APRÈS COPERNICUS.
          Autori: HANS SCHWARZ.


10.  PLÂNSUL SAU ÎNTRISTAREA DUPĂ DUMNEZEU, LA IMNOGRAFII TRIODULUI / WEINEN ODER LEID NACH GOTT, HYMNOGRAPHIE TRIODION.
          Autori: MIRCEA OROS.


11.  CUM PERCEP TINERII ANUMITE REALITĂŢI RELIGIOASE ŞI SOCIALE: TAINA MĂRTURISIRII.
          Autori: VASILE TIMIŞ.


12.  L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME JURIDIQUE ROUMAIN CONCERNANT LA LIBERTÉ RÉLIGIEUSE (1989 - 2002) / EVOLUŢIA SISTEMULUI JURIDIC ROMÂNESC PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASĂ (1989 - 2002).
          Autori: PATRICIU DORIN VLAICU.


13.  LA TRADITION, LA PREDICATION ET LE PREDICATEUR / TRADIŢIA, PREDICA ŞI PREDICATORUL.
          Autori: IOAN TOADER.


14.  SFÂNTA LITURGHIE CA VALOARE EDUCATIVĂ ŞI LIMBAJ AL COMUNIUNII.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


15.  EDIFICIUL DE CULT ÎN CONŞTIINŢA BISERICII PRIMARE / L’ÉDIFICE DU CULTE DANS LA CONSCIENCE DE L’ÉGLISE PRIMITIVE.
          Autori: IOAN BIZĂU.


16.  7 COLINDE ROMÂNEŞTI ARMONIZATE PENTRU COR MIXT / 7 RUMÄNISCHEN WEIHNACHTSLIEDER FÜR GEMISCHTEN CHOR HARMONISIERT.
          Autori: VASILE STANCIU.


17.  INFLUENŢA ORTODOXIEI ASUPRA OCCIDENTULUI CATOLIC ŞI PROTESTANT / L’INFLUENCE DE L’ORTHODOXIE SUR L’OCCIDENT CATHOLIQUE ET PROTESTANT.
          Autori: MOŞ GRIGORE DINU.


18.  ŞTIINŢĂ ŞI CREDINŢĂ ÎN POSTMODERNISM.
          Autori: LILIANA BUTA.


19.  EUGÈNE IONESCO ÎN CĂUTAREA CUVÂNTULUI / EUGÈNE IONESCO À LA RECHERCHE DE MOT.
          Autori: ANA BACIU.


20.  RESPONSABILITATEA CREŞTINULUI PENTRU PĂZIREA CREAŢIEI / CHRISTLICHER VERANTWORTUNG FÜR DIE ERHALTUNG DER SCHÖPFUNG.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


21.  EPISCOPUL ANDREI ŞAGUNA, "REGELE ROMÂNILOR" LA 1848.
          Autori: GELU NEAMŢU.


22.  TEOLOGIA ÎN UNIVERSITATE. UN PUNCT DE VEDERE ORTODOX.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


23.  CÂTEVA ASPECTE DIN ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎNTRE ANII 1990-2000.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


24.  REFLECŢII ASUPRA DIALOGULUI IUDEO-CREŞTIN / REFLEXIONS SUR LE DIALOGUE JUDÉO-CHRÉTIEN.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


25.  RECENZII - STUDII DE ISTORIE MEDIEVALĂ ŞI PREMODERNĂ. OMAGIU PROFESORULUI NICOLAE EDROIU, MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE, CLUJ-NAPOCA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2003, 513 P. (VOLUM ÎNGRIJIT DE AVRAM ANDEA).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


26.  RECENZII - STUDIA HISTORICA ET THEOLOGICA. OMAGIU PROFESORULUI EMILIAN POPESCU (VOLUM COORDONAT DE: CONSTANTIN C. PETOLESCU, TUDOR TEOTEOI, ADRIAN GABOR), IAŞI, EDITURA TRINITAS, 2003, 840 P.+ 2 FOTOGRAFII (TIPĂRIT CU BINECUVÂNTAREA ÎPS DANIEL,.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


27.  RECENZII - ALEXANDRU MORARU, 50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEOLOGIC SEMINARIAL ORTODOX ÎN CLUJ-NAPOCA (1952-2002), CLUJ-NAPOCA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2002, 540 P..
          Autori: VASILE STANCIU.


28.  RECENZII – MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA, CUVÂNTĂRI BISERICEŞTI PENTRU SĂRBĂTORILE DOMNEŞTI (ED.: DOREL MAN), PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2003, 174 P..
          Autori: ONUFRIE VINŢELER.


29.  RECENZII – DOREL MAN, MANUSCRISE OMILETICE – ACTE DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, (SECOLUL XVIII – MIJLOCUL SECOLULUI XIX), PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2004, 202 P..
          Autori: ONUFRIE VINŢELER.


30.  RECENZII - O NOUĂ VERSIUNE A BIBLIEI - BARTOLOMEU VALERIU ANANIA, BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ, EIBMBOR, BUCUREŞTI, 2001, 1830 P. + ANEXE ŞI HĂRŢI.
          Autori: ONUFRIE VINŢELER.


31.  RECENZII - NICOLAE-ŞERBAN TANAŞOCA, BIZANŢUL ŞI ROMÂNII, EDITURA FUNDAŢIEI PRO, BUCUREŞTI 2003, 238 P..
          Autori: DOREL MAN.


32.  RECENZII - SLUJITOR AL BISERICII ŞI AL NEAMULUI PĂRINTELE PROF. UNIV. DR. MIRCEA PĂCURARIU, MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE, LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI, CLUJ – NAPOCA, EDITURA RENAŞTEREA, 2002, 759 P. + 15 PL. IL..
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă