Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  OBSERVAREA, MANEVRAREA ŞI CONTROLUL VARIABILELOR SELECTATE ŞI APLICATE SUBIECŢILOR ÎN STUDIUL PILOT / THE OBSERVATION, THE HANDLING AND THE CONTROL OF THE SELECTED VARIABLES APPLIED TO THE PILOT STUDIES’ SUBJECTS.
          Autori: EMILIA FLORINA GROSU.


2.  CONTROLUL VIZUAL AL ECHILIBRULUI POSTURAL LA SPORTIVII CARE PRACTICĂ TENIS DE CÂMP / VISUAL CONTROL OF POSTURAL BALANCE OF FIELD TENNIS PLAYERS.
          Autori: COSMIN MIHAI MOCA.


3.  STUDIU DE ADAPTARE A INSTRUMENTELOR PSIHOMETRICE CE MĂSOARĂ ANXIETATEA, AUTOEFICACITATEA ŞI MOTIVAŢIA PENTRU SPORT DE PERFORMANŢĂ / STUDY OF ADAPTATION PSYCHOMETRIC INSTRUMENTS THAT MEASURE ANXIETY, SELF-EFFICACY AND MOTIVATION FOR SPORT PERFORMANCE.
          Autori: EMILIA FLORINA GROSU.


4.  PROGRAME STRUCTURATE DE ACTIVITATE FIZICĂ ÎN MEDIUL ACVATIC PENTRU GRUPURI SPECIALE DE PERSOANE / STRUCTURED PROGRAMS OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE AQUATIC ENVIRONMENT FOR PARTICULAR GROUPS OF PEOPLE.
          Autori: .


5.  DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ PRIN INTERMEDIUL ACTI-VITĂŢILOR LUDICE LA COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE / THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTORSKILLS THROUGH PLAYFUL ACTIVITIES IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.
          Autori: MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.


6.  IMPORTANŢA PREGĂTIRII ORGANIZATE A JUNIORILOR REZULTĂ DIN ASIGURAREA UNUI PROCES INSTRUCTIV-EDUCATIV CARE SĂ CORESPUNDĂ LA TOATE CERINŢELE ŞTIINŢEI ANTRENAMENTULUI / A STUDY ON METHODS AND MEANS USED TO INCREASE THE INTENSITY PARAMETER TO A JUNIOR FOOTBALL GAME TEAM.
          Autori: SEPTIMIU ORMENIȘAN.


7.  CLASIFICAREA BIOMECANICĂ A TEHNICILOR DE PROIECTARE DIN PICIOARE NAGE-WAZA / BIOMECANIC CLASSIFICATION OF NAGE-WAZA THROWING TECHNIQUES (I).
          Autori: COSMIN PRODEA.


8.  STUDIU PRIVIND UTILIZAREA PRESINGULUI ÎN JOCUL MODERN DE FOTBAL / STUDY ON USING PRESSING IN MODERN FOOTBALL GAME.
          Autori: SEPTIMIU ORMENIȘAN.


9.  INFLUENŢA EXPUNERII ACUTE LA HIPOXIE HIPOBARĂ, OZON ŞI ADMINISTRĂRII DE LICOPIN ASUPRA BALANŢEI TISULARE OXIDANŢI/ANTIOXIDANŢI ÎN EFORT FIZIC STUDIAT ÎN CREIER / INFLUENCE OF ACUTE HYPOBARIC HYPOXIA, OZONE EXPOSURE AND LYCOPENE ADMINISTRATION ON THE TISSUE OXIDANT/ANTIOXIDANT BALANCE IN PHYSICAL EXERCISE STUDIED IN THE BRAIN.
          Autori: .


10.  VIAŢA SPORTIVĂ DIN PRIMA ACADEMIE DE STUDII ECONOMICE DIN CLUJ (1878-1919) / THE SPORT LIFE OF THE FIRST TRADE ACADEMY OF CLUJ (1878-1919).
          Autori: KILLYÉNI ANDRÁS-PÉTER.


11.  INVENTARIEREA ȘI EVALUAREA CONDIȚIILOR GEOMORFOLOGICE DIN CHEILE BISTRIȚEI ARDELENE PENTRU PRACTICAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE RECREAȚIONALE / INVENTORY AND EVALUATION OF GEOMORPHOLOGICAL CONDITIONS FROM BISTRIȚA ARDELEANĂ GORGE FOR PRACTICING RECREATIONAL SPORT ACTIVITIES.
          Autori: HOREA ŞTEFĂNESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă