Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  O BISERICĂ, DOUĂ RITURI ÎN TRANSILVANIA ÎNTRE 1867-1948 / ONE CHURCH TWO RITES IN TRANSYLVANIA BETWEEN 1867–1948.
          Autori: .


2.  CULTUL EUHARISTIC ÎN AFARA LITURGHIEI. I / EUCHARISTIC WORSHIP OUTSIDE MASS. I.
          Autori: MÓZES NÓDA.


3.  DIFERITE TIPURI DE “UMANISM” ÎN “UMANISMUL INTEGRAL” AL LUI JACQUES MARITAIN / DIVERSI TIPI DI “UMANESIMO” NELL’UMANESIMO INTEGRALE DI JACQUES MARITAIN.
          Autori: .


4.  METANOIA. ASPECTE SOCIALE ÎN LUMINA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU / SOZIALE METANOIA IM HORIZONT DES REICHES GOTTES.
          Autori: .


5.  EVANGHELIA DUPĂ SFÂNTUL IOAN, CAPITOLUL 21 / DIE STELLUNG VON JOH 21 INNERHALB DES JOHANNESEVANGELIUMS.
          Autori: .


6.  CONTRIBUȚIA LUI DOMINIC JAQUET, OFM CONV., EPISCOPUL IAȘILOR (1895-1903) LA DEZVOLTAREA CULTURII ROMÂNEȘTI / IL CONTRIBUTO DI DOMENICO JAQUET, O.F.M.CONV., VESCOVO DI JASSY TRA 1895–1903, ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA ROMENA.
          Autori: .


7.  EFECTELE ȘCOLILOR PROFESIONALE ASUPRA CAPITALULUI SOCIAL / THE EFFECTS OF VOCATIONAL SCHOOLS ON THE SOCIAL CAPITAL.
          Autori: ENIKŐ ALBERT-LŐRINCZ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă