Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2004  
         
         
   
1.  GEORGE HERBERT MEAD - CONSIDERAŢII FORMATIVE.
          Autori: ANCA CÂMPIAN.


2.  DIN CORESPONDENŢA EPISCOPILOR VASILE ERDELI ŞI IOSIF POP SZILAGHI CU ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU / DALLA CORRISPONDENZA DEI VESCOVI VASILE ERDELI E IOSIF POP SZILAGHI CON ARCIVESCOVO ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU.
          Autori: ADRIAN APAN.


3.  BLAJUL, PIETAS ET ERUDITIO.
          Autori: CRISTIAN BARTA.


4.  TIMPUL ÎN SPIRITUALITATEA ICONICĂ / LE TEMPS DANS LA SPIRITUALITÉ ICÔNIQUES.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


5.  SPIRITUALITATEA BISERICII CATOLICE UCRAINIENE A SECOLULUI AL XX-LEA / LA SPIRITUALITÉ DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE DE XXE SIÈCLE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


6.  MĂSURI BIROCRATICE ALE REGIMULUI COMUNIST FAŢĂ DE BISERICA GRECO-CATOLICĂ ÎN ANII 1948 – 1949 ÎN MARAMUREŞ / MISURE BIROCRATICHE DEL REGIME COMUNISTA VERSO LA CHIESA GRECO – CATTOLICA NEGLI ANNI 1948 – 1949 IN MARAMUREŞ.
          Autori: ALEXANDRU DRAGOŞ.


7.  CONTRIBUŢII DOCUMENTARE LA ÎNCEPUTURILE ACTIVITĂŢII LUI IGNATIE DARABANT / DOKUMENTARISCHE BEITRÄGE BETREFFEND DEN ANFANG DER TÄTIGKEIT VON IGNATIE DARABANT.
          Autori: DANIEL DUMITRAN.


8.  PRIVILEGIILE "ILLYRICE" (1690-1706) ŞI ROLUL LOR ÎN ISTORIA BISERICII ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA DIN SECOLUL AL XVIII-LEA / I PRIVILEGI "ILLYRICI" (1690 - 1706) E IL LORO RUOLO NELLA STORIA DELLA CHIESA ROMENA DI TRANSILVANIA DEL XVIII SECOLO .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


9.  ETICA CONTEMPORANĂ ÎN CRIZĂ? / ETICA CONTEMPORANEA IN CRISI?.
          Autori: IOAN MITROFAN.


10.  ASPECTUL UNIVERSAL AL HERMENEUTICII GADAMERIENE (O TRECERE DE LA HERMENEUTICA FILOSOFICĂ LA O FILOSOFIE HERMENEUTICĂ?) / DER UNIVERSALE ASPEKT DER GADAMERSCHEN HERMENEUTIK. (EIN SCHRITT VON DER PHILOSOPHISCHEN HERMENEUTIK ZUR EINER HERMENEUTISCHEN PHIL.
          Autori: ALINA NOVEANU.


11.  COEXISTENŢA NONVIOLENTĂ A MITURILOR ŞI RELATIVIZAREA LUMII DISPONIBILE.
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


12.  AFIRMAREA DE SINE ŞI FORMAREA IDENTITĂŢII INDIVIDUALE.
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


13.  RECENZII: GÂNDIREA SOCIALĂ A BISERICII, IOAN I. ICĂ JR., GERMANO MARANI (COORD.), DEISIS, SIBIU, 2002, 616 P..
          Autori: GHEORGHE GORUN.


14.  O PERSPECTIVĂ TEOLOGICO-FUNDAMENTALĂ ASUPRA CREDINŢEI TRĂITE, ÎN VIAŢA ŞI OPERELE LUI NICOLAE STEINHARDT / UNA PROSPETTIVA TEOLOGICO-FONDAMENTALE SULLA FEDE VISSUTA NELLA VITA E NELLE OPERE DI NICOLAE STEINHARDT. .
          Autori: CRISTIAN FLORIN SABĂU.


15.  O ABORDARE ISTORICĂ A DEZVOLTĂRII DOCTRINEI DESPRE JUSTIFICARE ÎN TEOLOGIA LUI PHILIP MELANCHTHON (1518-1560).
          Autori: CORNELIU C. SIMUŢ.


16.  RECENZII: MIHAI SĂSĂUJAN, POLITICA BISERICEASCĂ A CURŢII DIN VIENA ÎN TRANSILVANIA (1740 – 1761), PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2002, 260 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă