Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  I. TEOLOGIE BIBLICĂ: STRUCTURA LITERAR ESHATOLOGICĂ A VECHIULUI TESTAMENT. ANALIZA MACROSTRUCTURALĂ.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  DESPRE ȘABAT ÎNAINTE DE LEGE. ÎNCERCARE DE ARMONIZARE A CONTRARIILOR.
          Autori: PAULA BUD.


3.  SLUJIREA LITURGICĂ A CUVÂNTULUI ÎN GÂNDIREA PROFETULUI ISAIA (ISAIA, 5 / IOAN 15).
          Autori: .


4.  II. TEOLOGIE ISTORICĂ: CÂTEVA ASPECTE DIN VIAŢA CREŞTINĂ A BISERICII PRIMARE.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


5.  CONFRUNTAREA DINTRE CREŞTINISM ŞI PĂGÂNISM ÎN APOLOGIA I A SFÂNTULUI IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL.
          Autori: ANA BACIU.


6.  VALENŢELE APEI. REPERE BIBLICE ŞI PATRISTICE.
          Autori: DOREL MAN.


7.  TRIPARTIŢIA CUNOAŞTERII DUMNEZEIEŞTI ÎN OPERA SFÂNTULUI ISAAC SIRUL (DE NINIVE). ELEMENTE INTRODUCTIVE.
          Autori: .


8.  III. TEOLOGIE SISTEMATICĂ: REVELAŢIE, DOGMĂ, TEOLOGIE ŞI TERMINOLOGIE.
          Autori: VALER BEL.


9.  RESPONSABILITATEA MORALĂ CA DAR – MANIFESTARE A CHIPULUI LUI DUMNEZEU ÎN OM.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


10.  FILOSOFIE POSTMETAFIZICĂ ŞI TEOLOGIE APOFATICĂ. DE LA FENOMENOLOGIA LUI JEAN-LUC MARION LA STATUTUL PARADOXAL AL GÂNDIRII ÎN TEOLOGIA LUI VLADIMIR LOSSKY.
          Autori: .


11.  BISERICA UNITARIANĂ, CONTINUATOARE A ARIANISMULUI. REPERE ISTORICE ŞI DOCTRINARE.
          Autori: .


12.  MAREA CONFRUNTARE: DE CE MAI EXISTĂ DISPUTE CU PRIVIRE LA DUMNEZEU?.
          Autori: DORINA LOGHIN.


13.  IV. TEOLOGIE PRACTICĂ: ICONOGRAFIA CREŞTINĂ DIN PERIMETRUL GOTICULUI. PICTURA ITALIANĂ.
          Autori: .


14.  CANONUL IMNOGRAFIC.
          Autori: .


15.  BOOK REVIEW: DIARMAID MACCULLOCH, SILENCE. A CHRISTIAN HISTORY, VIKING/PENGUIN GROUP, NEW YORK, 2013, 337 P..
          Autori: .


16.  BOOK REVIEW: LEONARD SWIDLER, KHALID DURAN, REUVEN FIRESTINE, TRIALOG. EVREI, CREŞTINI ŞI MUSULMANI ÎN DIALOG, ED. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2013.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă