Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2013  
         
         
   
1.  EFORTUL FIZIC CA SOLICITARE COMPLEXĂ BIOPSIHOSOCIALĂ / PHYSICAL EXERCISE AS COMPLEX BIOPSYCHOSOCIAL STRAIN.
          Autori: BOROȘ-BALINT IULIANA, SIMONA TACHE.


2.  SPORTUL SI IMPLICATIILE SALE ASUPRA CALITATII VIETII LA PERSOANELOR IN VARSTA / SPORT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PERSONS.
          Autori: .


3.  OPTIMIZAREA METODEI DE PLANIFICARE PRIN INSTRUIRE SPORTIVA STRUCTURATA AVAND CA OBIECTIV DEZVOLTAREA CONTINUA A JUNIORILOR REPUBLICANI IN FOTBAL / OPTIMIZATION OF ANNUAL PLANNING METHOD BY MEANS OF STRUCTURED SPORTS TRAINING OF REPUBLICAN JUNIORS IN FOOTBALL .
          Autori: .


4.  MOTIVAȚIA ELEVILOR CLASA A ȘAPTEA DE A PARTICIPA LA MODULUL DE EDUCAȚIA TURISMULUI / SEVENTH GRADE PUPILS’ MOTIVATION TO PARTICIPATE IN THE TOURISM EDUCATION MODULE.
          Autori: .


5.  EFECTELE COORDONARII MANA-OCHI ASUPRA ECHILIBRULUI POSTURAL / THE EFFECTS OF HAND-EYE COORDINATION OVER POSTURAL BALANCE.
          Autori: COSMIN PRODEA.


6.  SURSE PENTRU DOBÂNDIREA CUNOȘTINȚELOR DE ANTRENORI: O REVIZUIRE A LITERATURII / SOURCES OF KNOWLEDGE ACQUISITION OF COACHES: A REVIEW OF LITERATURE.
          Autori: .


7.  MOTIVAȚII ȘI RESTRICȚII PERCEPUTE FAȚĂ DE IMPLICAREA PERSOANELOR ÎN ACTIVITĂȚI FIZICE ȘI SPORT: O TRECERE ÎN REVISTĂ A UNOR STUDII CALITATIVE / MOTIVATIONS AND PERCEIVED CONSTRAINTS TOWARD PEOPLE’S PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS: A REVIEW OF QUALITATIVE STUDIES.
          Autori: .


8.  PROIECTUL ZONEI AGREMENTALE PRUNDU BÂRGĂULUI - VALEA SECULUI - HENIU MARE (JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD). STUDIU PRELIMINAR / THE PROJECT OF LEISURE AREA PRUNDU BÂRGĂULUI - SECU VALLEY - HENIU MARE (BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNTY). PRELIMINARY STUDY.
          Autori: HOREA ŞTEFĂNESCU.


9.  DORIN MARCEL GIURGIUCĂ .
          Autori: PAULA APOSTU.


10.  INFLUENŢAREA ECHILIBRULUI ȘI A ABILITĂŢILOR DE ORIENTARE ÎN APĂ ÎN URMA UNUI PROGRAM TERAPEUTIC ACVATIC LA COPII CU PARALIZIE CEREBRALĂ / INFLUENCING BALANCE AND WATER ORIENTATION SKILLS THROUGH AN AQUATIC AND MOVEMENT INTERVENTION PROGRAM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.
          Autori: .


11.  CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR: CUNOȘTINȚELE ȘI INFORMAȚILE DESPRE ADHD ALE STUDENȚILOR DIN UNGARIA ȘI POLONIA - ÎN FORMAREA PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ / APPEARANCE OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN HIGHER EDUCATION: HUNGARIAN AND POLISH PHYSICAL EDUCATION TEACHER EDUCATION STUDENTS’ KNOWLEDGE AND INFORMATION ABOUT ADHD.
          Autori: .


12.  INFLUENŢAREA FUNCŢIEI MOTORII GROSIERE, A SPASTICITĂŢII ȘI MOBILITĂŢII ARTICULARE LA COPII CU PARALIZIE / INFLUENCING THE GROSS MOTOR FUNCTION, SPASTICITY AND RANGE OF MOTION IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY BY AN AQUATIC THERAPY INTERVENTION PROGRAM.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă